Θέσεις της Colour Youth επί του σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ

Θέσεις της Colour Youth επί του σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ

Η Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας με το παρόν θα ήθελε να εκφράσει τις απόψεις της σχετικά με το σχέδιο νόμου με τίτλο “Για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την...