Έναρξη έρευνας του Έργου «Πες το σ’ εμάς» για την καταγραφή του επιπέδου γνώσεων των πολιτών αναφορικά με περιστατικά ομοφοβικής/τρανσφοβικής βίας ή/και διακρίσεων  με βάση την ταυτότητα φύλου ή/και τον σεξουαλικό προσανατολισμό

Έναρξη έρευνας του Έργου «Πες το σ’ εμάς» για την καταγραφή του επιπέδου γνώσεων των πολιτών αναφορικά με περιστατικά ομοφοβικής/τρανσφοβικής βίας ή/και διακρίσεων με βάση την ταυτότητα φύλου ή/και τον σεξουαλικό προσανατολισμό

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας» ανακοινώνει την έναρξη πιλοτικής ηλεκτρονικής έρευνας του Έργου «Πες το σ’ εμάς».[1] Υπενθυμίζεται ότι, το Έργο, επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της βίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού...