Οι ομπρέλες μας

Μάθε σε ποιες οργανώσεις συμμετέχει η Colour Youth ως μέλος

Δε φοβόμαστε τη βροχή· Οι ομπρέλες μας προστατεύουν μέχρι να βγει το ουράνιο τόξο

Οι Οργανώσεις – Ομπρέλες μας βοηθούν να εκπληρώσουμε αποτελεσματικότερα το σκοπό μας. Μας δίνουν τεχνογνωσία, δυνατότητα συνεργασίας με άλλους φορείς και μια πλατφόρμα για να ευαισθητοποιούμε ακόμα περισσότερο κόσμο για τη δράση μας.

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας

To Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα (ΥΑ), και με συμμετοχή μη κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων. Σήμερα συμμετέχουν 35 μη κυβερνητικές οργανώσεις που παρέχουν νομικές, ιατρικές, κοινωνικές ή άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες και έρχονται σε επαφή με θύματα ρατσιστικής βίας και 2 φορείς  ως παρατηρητές.

Η Colour Youth είναι μέλος του δικτύου από το 2012 και αποτελεί την ενεργότερη LGBTQI+ οργάνωση-μέλος του δικτύου μέσω της υλοποίησης του έργου Πες Το Σ’ Εμάς.

IGLYO – International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer Youth and Student Organisation

H Παγκόσμια Οργάνωση Λεσβιών, Gay, Bisexual, Τρανς και Queer Νέων και Φοιτητών (IGLYO) είναι μία παγκόσμια LGBTQ οργάνωση που ιδρύθηκε το 1984 ως αντίδραση στην ανάγκη για καλύτερη συνεργασία ανάμεσα σε τοπικές και εθνικές LGBTQ οργανώσεις νέων και φοιτητών.

Η Colour Youth είναι ενεργότατο μέλος της IGLYO από το 2011 και συμμετέχει συχνά σε σεμινάρια και συνέδρια που οργανώνει. Τα μέλη μας Κωνσταντίνος – Γιώργος Χαρώνης (2014) και Κυβέλη – Γιώργος Παπαδημητρίου (2016) έχουν εκλεγεί και έχουν θητεύσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της IGLYO, μετά από πρόταση της Colour Youth.

ILGA Europe's logo

ILGA-Europe – The European region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association

Η ILGA-Europe – η Ευρωπαϊκή Περιοχή του Διεθνούς Σωματείου Λεσβιών, Gay, Bisexual, Trans and Intersex (ILGA) – είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση ομπρέλα οργανισμών, η οποία ενώνει πάνω από 400 οργανώσεις από 45 Ευρωπαϊκές χώρες. Η ILGA-Europe ιδρύθηκε ως ανεξάρτητη περιοχή της ILGA και ως ανεξάρτητος φορέας το 1996. Η ίδια η ILGA δημιουργήθηκε το 1978.

Η Colour Youth αποτελεί μέλος της ILGA-Europe από το 2014.

TGEU – Transgender Europe

Η TGEU ιδρύθηκε κατά το πρώτο Ευρωπαϊκό Τρανς Συμβούλιο στη Βιέννη το Νοέμβριο του 2005. Λειτούργησε ως εθελοντική οργάνωση για πολλά χρόνια και κατάφερε να καταστήσει εαυτόν ως την επίσημη φωνή της τρανς κοινότητας στην Ευρώπη.

Η Colour Youth αποτελεί μέλος της TGEU από το 2014.