Θέσεις και διεκδικήσεις

Μάθε για τις θέσεις και τις διεκδικήσεις μας!

Στα σελίδα αυτή θα βρεις συνοπτικά τις επίσημες θέσεις της Colour Youth για σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην LGBTQ Κοινότητα.  Αν ενδιαφέρεσαι να δεις αναλυτικότερα τις θέσεις και τις διεκδικήσεις μας μπορείς να επιλέξεις τον αντίστοιχο σύνδεσμο στο τέλος της σελίδας!

Θεσμική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου
 • Δυνατότητα σε όλα τα άτομα να διορθώσουν το αναγραφόμενο φύλο, όνομα και επίθετο κάθε επίσημου εγγράφου τους χωρίς ιατρικές, ψυχιατρικές ή άλλες προϋποθέσεις, όπως επιτάσσει και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Διεκδικούμε να υιοθετηθεί νομοθεσία στα πρότυπα του μοντέλου της γειτονικής Μάλτας. (ψηφισθείσα 01/04/2015). Θεωρούμε απαράδεκτες και απάνθρωπες τις προϋποθέσεις στείρωσης, διάγνωσης ψυχικής ασθένειας ή διαζυγίου για την χορήγηση της άδειας αλλαγής των εγγράφων.
 • Θεσμική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, η οποία να είναι προσβάσιμη σε όλες τις ηλικίες. Η κατηγορηματική απαγόρευση της θεσμικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου σε άτομα που βρίσκονται κάτω από συγκεκριμένο όριο ηλικίας δεν είναι συμβατή με τους υπάρχοντες διεθνείς κανόνες καλής πρακτικής για τα δικαιώματα του παιδιού. Η θεσμική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου θα πρέπει να είναι διαθέσιμη, χωρίς ιατρικές, ψυχιατρικές ή άλλες προϋποθέσεις, σε παιδιά και εφήβους. Σε αυτό συνηγορεί και η Διεθνής Αμνηστία με έκθεση που εξέδωσε το 2014 και όνομα “The state decides who I am – lack of recognition for transgender people”.
 • Απλοποίηση της διαδικασίας αλλαγής του φύλου, ονόματος και επιθέτου των εγγράφων και αποδέσμευση των δικαστηρίων από αυτή τη διαδικασία. Διεκδικούμε την αισθητή μείωση της γραφειοκρατίας.
 • Θεσμοθέτηση τρίτης επιλογής για το φύλο, ώστε να καλύπτονται όσα άτομα δεν αυτοπροσδιορίζονται με κάποιο από τα δύο κυρίαρχα φύλα (άνδρας/γυναίκα). Χρήση της συγκεκριμένης επιλογής για τα intersex άτομα, μέχρι αυτά να φτάσουν σε θέση να μπορούν να επιλέξουν από μόνα τους, αν αυτά το επιθυμούν. Αυτό προτείνει και η 2048/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης.
 • Σταδιακή εξάλειψη της αναγραφής του φύλου σε όλα τα επίσημα έγγραφα. Αναφορά μόνο σεξουαλικών/βιολογικών χαρακτηριστικών όπου κρίνεται απολύτως απαραίτητο. (π.χ. ιατρικά έγγραφα).
 • Δυνατότητα σε γονείς να παραλείπουν τη συμπλήρωση του φύλου σε ληξιαρχικές πράξεις, μέχρι το άτομο να μπορεί να επιλέξει μόνο του το φύλο το οποίο βιώνει.
Πολιτικός γάμος και γονεϊκότητα
 • Αναγνώριση για όλα τα ζευγάρια, ανεξαρτήτως φύλου των συντρόφων, του δικαιώματος στον πολιτικό γάμο, με πλήρη δικαιώματα (παροχές εγγάμων, επιδόματα, γονικές άδειες, επιμέλειες τέκνων, δικαιώματα τεκνοθεσίας, συνταξιοδότησης, κληρονομιάς και λοιπών φορολογικών ζητημάτων).
 • Καμία αρνητική διάκριση σε θέματα τεκνοθεσίας, υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, αναδοχής και παρένθετης μητρότητας λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου των υποψηφίων θετών γονιών, όπως προτείνει και η UNICEF στο 9η position paper που εξέδωσε τον Νοέμβριο του 2014. Αυτό προβλέπεται και από το Άρθρο 7 της αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Σύμβασης. Προτείνουμε τον ενστερνισμό μοντέλου παρομοίου του ολλανδικού.
 • Επέκταση του συμφώνου συμβίωσης, ώστε να περιλαμβάνει όλα τα άτομα που βρίσκονται σε σχέση συμβίωσης, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους.
 • Διευκόλυνση των διαδικασιών και μείωση της γραφειοκρατίας της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, της παρένθετης μητρότητας, της τεκνοθεσίας και της αναδοχής.
LGBTQI+ Πρόσφυγες
 • Επέκταση της νομοθεσίας που αφορά στο καθεστώς του πρόσφυγα και στο καθεστώς δικαιούχου διεθνούς προστασίας για να βοηθηθούν αποτελεσματικά LGBTQI+ άτομα που προέρχονται από χώρες όπου διώκονται ποινικά για τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή και την ταυτότητα και έκφραση φύλου τους ή έχουν δεχθεί θεσμική βία για την ταυτότητά τους αυτή, σύμφωνα με την Αρχή 23 των Αρχών της Yogyakarta, τις Οδηγίες για την Παγκόσμια Προστασία Νο.9 των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και την 2004/83/EK του Ευρωκοινοβουλίου. Οι χώρες αυτές δε θα πρέπει να θεωρούνται ως “ασφαλείς χώρες καταγωγής”.
 • Η ταυτοποίηση του σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και της ταυτότητας φύλου πρέπει να βασίζεται στον αυτοπροσδιορισμό του αιτούντος ασύλου και να μην λαμβάνεται υπόψη η προγενέστερη αποκάλυψη της ταυτότητάς του στη χώρα προέλευσης ή η προγενέστερη οικογενειακή του κατάσταση.
 • Οι LGBTQI+ αιτούντες ασύλου πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρονται σε μονό δωμάτιο ή σε άλλο κέντρο υποδοχής αν δέχονται παρενοχλήσεις ή βία. Οι παραβάτες να μεταφέρονται, εναλλακτικά, σε άλλο κέντρο υποδοχής. Να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο και αποτελεσματικό σύστημα υποβολής καταγγελιών για την αντιμετώπιση της παρενόχλησης και της βίας κατά των LGBTQI+ αιτούντων στα κέντρα υποδοχής.
Ενδοοικογενειακή βία
 • Συνεργασία με δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς φορείς και άτομα για την δημιουργία ξενώνα με σκοπό την υποστήριξη LGBTQI+ ατόμων που βρίσκονται σε φυσική δυσκολία ή αποτελούν θύματα ενδοοικογενειακής βίας.
 • Κύρωση από την Ελληνική Βουλή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (γνωστή και ως Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης). Ζητάμε την υλοποίησή της, όπως προτείνει και η ίδια η Σύμβαση, με ενιαίο νόμο.
 • Αντιμετώπιση ενδοοικογενειακής βίας, συγκεκριμένα όταν αυτή στρέφεται εναντίον παιδιού από τους γονείς/κηδεμόνες/οικογενειακού περιβάλλοντος λόγω του σεξουαλικού του προσανατολισμού – ταυτότητας κι έκφρασης φύλου του, σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού του ΟΗΕ. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της διεθνούς σύμβασης «τα συμβαλλόμενα κράτη υποχρεούνται να σέβονται τα αναφερόμενα δικαιώματα […] χωρίς καμία διάκριση φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων του παιδιού ή των γονέων του ή των νόμιμων εκπροσώπων του ή της εθνικής, εθνικιστικής ή κοινωνικής καταγωγής τους, της περιουσιακής τους κατάστασης, της ανικανότητάς τους, της γέννησής τους ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης­». Ζητούμε τη ρητή αναφορά στο σεβασμό στον σεξουαλικό προσανατολισμό και ταυτότητας ή έκφρασης φύλου.
Εκπαίδευση
 • Παρεμβάσεις, από το Υπουργείο Παιδείας, με στόχο την καταπολέμηση της ομοφοβίας και τρανσφοβίας. Σχετικά με την καταπολέμηση της ενδοσχολικής βίας έχει δημιουργηθεί το «Παρατηρητήριο Πρόληψης για τη Σχολική Βία και τον Εκφοβισμό», το οποίο όμως δεν έχει δώσει ιδιαίτερη βάση σε περιπτώσεις βίας που οφείλονται στο σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου. Διεκδικούμε, λοιπόν να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα LGBTQI+ ζητήματα από τον οργανισμό αυτό, με την καθοδήγηση της Colour Youth ή άλλων ΜΚΟ που ασχολούνται με την ομοφοβία και την τρανσφοβία.
 • Πραγματοποίηση έρευνας, κατ’ αναλογία με χώρες του εξωτερικού, στην οποία θα διερευνάται αναλυτικά ο ομοφοβικός και τρανσφοβικός σχολικός εκφοβισμός καθώς και οι επιπτώσεις πού έχει σε μαθητές, αλλά και καθηγητές.
 • Εισαγωγή σχολικού μαθήματος για την σεξουαλική αγωγή, τις διάφορες σεξουαλικότητες και την ταυτότητα φύλου, με ορθή και αμερόληπτη γλώσσα και ορολογία, σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Το εν λόγω μάθημα προτείνεται να διδαχθεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ανεξαρτήτως ειδικότητας, όλοι οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί να έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση. Πρότυπο προς τη σωστή κατεύθυνση, θα μπορούσε να αποτελέσουν τα υποχρεωτικά μαθήματα σεξουαλικής αγωγής της Γερμανίας.
 • Προσθήκη συγκεκριμένου ειδικού στόχου, απόλυτα σχετικού με τα LGBTQI+ δικαιώματα και την θέση των LGBTQI+ ατόμων στην κοινωνία όπως τέθηκε πρωτύτερα στα Α.Π.Σ. των εξής μαθημάτων: Κοινωνική και Πολιτική αγωγή Ε’ και Στ’ Δημοτικού, μαθημάτων της Νεοελληνική Λογοτεχνία Γυμνασίου/Λυκείου, και της Κοινωνιολογίας Λυκείου. Τα περιεχόμενα του, θα πρέπει να αναφέρονται ρητά, με τη μέγιστη σαφήνεια στα ζητήματα της ταυτότητας φύλου και του σεξουαλικού προσανατολισμού.
 • Ορθή και αμερόληπτη γλώσσα και ορολογία στα εκπαιδευτικά βιβλία, ώστε να διατηρείται gender balance και να μην αναπαράγονται ετεροκανονικά, πατριαρχικά, σεξιστικά ή cis-σεξιστικά στερεότυπα. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση ή απόσυρση , σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, συγγραμμάτων όπου αναπαράγονται απαρχαιωμένες αντιλήψεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις.
 • Διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, με παρουσία φορέων (ΜΚΟ κτλ) της LGBTQI+ κοινότητας, σε ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερα στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και ειδικότερα των Φιλολόγων (ΠΕ02) με αντικείμενο την σχολική ψυχολογία και των ατομικών διαφορών . Οι καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κυρίως οι ΠΕ02, αποκτούν μια πολυμορφική σχέση με τις τάξεις και τους μαθητές τους. Είναι δεδομένο πως θα κληθούν σε πλείστες και διάφορες περιστάσεις, να παίξουν τον ρόλο του συμβούλου εκτός από τον παραδοσιακό του «ειδήμονα» ως προς κάποιο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Ο εκάστοτε καθηγητής πρέπει να είναι κατάλληλα εφοδιασμένος ώστε να αντεπεξέλθει σε αντίστοιχες καταστάσεις.
 • Προτείνεται οι ειδικότητες που έχουν μαθήματα διδακτικής στο πρόγραμμα σπουδών τους (υποχρεωτικά ή προαιρετικά) να έχουν μαθήματα που να αναφέρονται στο σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, έτσι ώστε οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί να είναι εφοδιασμένοι με απαραίτητες γνώσεις για την αντιμετώπιση της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας.
 • Ενίσχυση του συμβουλευτικού ρόλου των ΚΕΣΥΠ σε θέματα κοινωνικής ένταξης. Παροχή προαιρετικής μετεκπαίδευσης στο διεπιστημονικό προσωπικό σχετικά με τα θέματα ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού με έμφαση στα αμιγώς συνυφασμένα με την διαφορετικότητα και την αδυναμία ένταξης σε κοινωνικές ομάδες.
 • Συμπερίληψη στον 3o τομέα του 2ου κεφαλαίου των ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ των ΦΕΚ 303Β/13-03-2003 , ΦΕΚ 304Β/13-03-2003, ο οποίος τιτλοφορείται «Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης για όλους τους μαθητές», ξεχωριστής αναφοράς στους LGBTQI+  μαθητές.
Υγεία
 • Η πολιτεία να λάβει όλα τα απαραίτητα νομοθετικά, διοικητικά και άλλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας χωρίς διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου.
 • Η πολιτεία να δημιουργήσει στοχευμένα προγράμματα ενημέρωσης, εκπαίδευσης και εν γένει πρόληψης των προβλημάτων υγείας των LGBTQI ατόμων.
 • Η πολιτεία να λάβει όλα τα απαραίτητα νομοθετικά, διοικητικά και άλλα μέτρα για να διασφαλίσει την εξάλειψη του στίγματος και των διακρίσεων λόγω γνωστής ή θεωρούμενης νόσησης από τον HIV ή από άλλα νοσήματα που εμφανίζονται συγκριτικά συχνότερα στα LGBTQI άτομα, συμπεριλαμβανομένων του στίγματος και των διακρίσεων λόγω πολλαπλών ταυτοτήτων και ιδιοτήτων.
 • Η πολιτεία να προβεί στην κατάργηση της απόλυτης και κατηγορηματικής απαγόρευσης από την αιμοδοσία των LGBTQI ατόμων από τον Κανονισμό Αιμοδοσίας και διαγραφή της σχετικής αναφοράς από το δελτίο ιστορικού αιμοδότη, σε εναρμόνιση με τις Ευρωπαϊκές Κοινοτικές Οδηγίες 2004/33/ΕΚ και 2002/98/ΕΚ, που αναγνωρίζονται από την Ελληνική Πολιτεία στο ΦΕΚ Α 195/2005 (Προεδρικό διάταγμα 138/2005), αλλά δεν εφαρμόστηκαν στον κανονισμό. Ειδικά η απαγόρευση από την αιμοδοσία των γυναικών που έρχονται σε σεξουαλική επαφή με γυναίκες είναι αβάσιμη και αστήριχτη. Προτείνουμε την εφαρμογή προοδευτικότερου μοντέλου παρόμοιο με αυτό του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας.
  1. Εκπαίδευση του προσωπικού της αιμοδοσίας στη λήψη ιστορικού σεξουαλικών συμπεριφορών.
  2. Τροποποίηση του Δελτίου Ιστορικού Αιμοδότη για την διευκόλυνση των ιατρών αιμοδοσίας στη λήψη του σεξουαλικού ιστορικού, με σεβασμό στο σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου του δότη.
 • Η πολιτεία να αναλάβει προγράμματα κατάρτισης και ευαισθητοποίησης για τους επαγγελματίες υγείας πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισοτιμία, ιδίως σε σχέση με το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, και στα ζητήματα υγείας που αντιμετωπίζουν σε αυξημένο, συγκριτικά, βαθμό, τα LGBTQI άτομα. Θέσπιση των προγραμμάτων αυτών στην επίσημη ανώτερη, ανώτατη και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των επιστημόνων υγείας. Οι μέθοδοι των προγραμμάτων αυτών, τα προγράμματα σπουδών και το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να ενισχύουν την κατανόηση και το σεβασμό των ασθενών, ανεξάρτητα του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου, και να παρέχουν γνώσεις και να αναπτύσσουν δεξιότητες για την αναγνώριση και την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν.
 • Τη δημιουργία, σε συνεργασία του κράτους με όλες τις ανεξάρτητες ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο θέμα, παρατηρητηρίου για τα εγκλήματα μίσους και τις διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών στην υγειονομική περίθαλψη. Η καταγραφή οφείλει να γίνεται με επιστημονικό τρόπο σύμφωνα με διεθνή πρότυπα από εξειδικευμένο προσωπικό τόσο όσον αφορά στο ιατροδικαστικό μέρος όσο και σε εκείνο των κοινωνικών παραμέτρων. Η καταγραφή οφείλει να γίνεται κάθε φορά που αντιμετωπίζει αντίστοιχο θύμα βίας (αστυνομία, ΤΕΠ νοσοκομείων). Η δημιουργία βάσης δεδομένων που θα επιτρέπει την επεξεργασία τους και  θα τα καθιστά συγκρίσιμα, είναι απαραίτητη προκειμένου να στοιχειοθετείται αντικειμενικά το αδίκημα.
 • Εισαγωγή των τρανς ατόμων σε θάλαμο νοσοκομείου σύμφωνα με την ταυτότητα φύλου του ατόμου, ακόμα και πριν το άτομο καταφέρει να αλλάξει το φύλο του στα επίσημα έγγραφά του.
 • Κατάργηση του άρθρου 59 του ν. 4075/2012 και τροποποίηση του άρθρου 20 παρ. 4 του ν. 3172/2003, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης, απρόσκοπτη και αποτελεσματική πρόσβαση των αιτούντων άσυλο στις υπηρεσίες υγείας σε συμμόρφωση της χώρας προς τις διεθνείς της υποχρεώσεις, και με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Να δοθεί ένα τέλος στις πρακτικές ακρωτηριασμού και “κανονικοποίησης” όπως οι εγχειρήσεις γεννητικών οργάνων, ψυχολογικές και άλλες ιατρικές θεραπείες, συμπεριλαμβανομένων και των θανατώσεων μεσοφυλικών βρεφών, όταν δεν συντρέχουν σοβαροί άλλοι λόγοι.
 • Η συγκατάθεση των μεσοφυλικών ατόμων να είναι απαραίτητη για κάθε ιατρική πρακτική και ιδίως για επεμβάσεις στείρωσης. Δημιουργία μηχανισμού ελέγχου ώστε να εξασφαλιστεί η εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου, στα πρότυπα της νομοθεσίας της Μάλτας.
Διαδικασία φυλομετάβασης
 • Ασφαλιστική κάλυψη του ατόμου, δημόσια η ιδιωτική, όλων των παρεμβάσεων που θεωρούνται από το ίδιο θεμιτές, συμπεριλαμβάνοντας φωνητική, μαθήματα συμπεριφοράς, ορμονοθεραπεία, χειρουργικές επεμβάσεις καθώς και υποστηρικτική/συμβουλευτική ψυχοθεραπεία χωρίς να επωμίζεται οικονομική επιβάρυνση”, όπως επιτάσσει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (van Kuck v. Germany – Application no. 35968/97 παράγραφοι 47, 73 και 82 και L. v. Lithuania – Application no. 27527/03 παράγραφοι 59 και 74). Διευκόλυνση στα ανασφάλιστα τρανς άτομα, δεδομένων των διακρίσεων που αυτά υφίστανται στον τομέα της εργασίας.
 • Δημιουργία μηχανισμού ελέγχου και ενστάσεων για τις αποφάσεις των επιστημόνων υγείας σχετικά με τη διαδικασία επαναπροσδιορισμού φύλου.
 • Μείωση του χρόνου υποχρεωτικής ψυχοθεραπείας για τις μη αναστρέψιμες επεμβάσεις ώστε να μην αναπαράγονται σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στο άτομο και τον/την ειδικό, και να είναι λειτουργικός ο ρόλος της διαδικασίας προς όφελος του τρανς ατόμου.
 • Κατάργηση της υποχρεωτικής ψυχοθεραπείας πριν την ορμονοθεραπεία, καθώς οι επιπτώσεις της στο σώμα είναι αναστρέψιμες μέχρι περίπου τους 6 μήνες και να προτείνεται υποστηρικτική ψυχοθεραπεία με την έναρξη της.
 • Αντικατάσταση της διάγνωσης από τα εγχειρίδια ψυχικής υγείας με απλή διαπίστωση η οποία θα δίνει πρόσβαση στις παροχές που αναφέρθηκαν πιο πάνω, ώστε να μειωθεί το στίγμα και η διαχείριση του τρανς θέματος ως κάτι παθολογικού.
 • Επαρκή ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του προσωπικού που ασχολείται με αυτές τις διαδικασίες, καθώς και όλων των ψυχολόγων/ψυχιάτρων ώστε να δρουν υποστηρικτικά αντιμετωπίζοντας τα τρανς άτομα με σεβασμό, παραπέμποντας τα στους ειδικευμένους συναδέλφους τους.
 • Δημιουργία, μέσω του ΕΣΥ, ασφαλή οδηγού για τα άτομα που επιθυμούν να μπουν στην διαδικασία επαναπροσδιορισμού φύλου, που θα περιέχει τις κλινικές-νοσοκομεία με ειδικούς γιατρούς.
Εργασία
 • Προσθήκη στις υπόλοιπες διακρίσεις που απαγορεύονται από τους νόμους 3304/2005 («Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού»), 3896/2010 (Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης) και 3769/2009 («Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών») των διακρίσεων λόγω ταυτότητας φύλου στο χώρο της εργασίας και της παροχής υπηρεσιών, όπως άλλωστε επιτάσσει και η οδηγία 2006/54/EΚ του Ευρωκοινοβουλίου.
 • Τροποποίηση του νόμου 3896/2010 ώστε ο όρος “αλλαγή φύλου” που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 με την φράση “επαναπροσδιορισμό φύλου”. Πρόκειται για κακή ενσωμάτωση, με λανθασμένο στην ελληνική γλώσσα όρο, της παραγράφου 3 του Προοιμίου της Οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, η οποία μιλά για “επαναπροσδιορισμό φύλου” (gender reassignment), έννοια ευρύτερη αυτής που εισήγαγε ο Έλληνας νομοθέτης.
 • Τροποποίηση του όρου «γενετήσιος προσανατολισμός» σε «σεξουαλικό προσανατολισμό» στο νόμο 3304/2005 και όπου αλλού αναφέρεται. (εφόσον αναγράφετε ο όρος σεξουαλικός προσανατολισμός και εντός της Ευρωπαϊκής Οδηγίας την οποία υλοποίει ο εν λόγο νόμος).
 • Προτείνουμε τη σύσταση ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ τα οποία να απευθύνονται σε LGBTQI+ άτομα τα οποία λόγω αυτής της ιδιότητάς τους υφίστανται αποκλεισμούς από την εκπαίδευση ή και την εργασία.
 • Άρση των διακρίσεων στην εργασία λόγω ηλικίας και, συγκεκριμένα, εξίσωση του κατώτατου μισθού ανεξαρτήτως ηλικίας.
 • Επιμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τις διακρίσεις με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα/έκφραση φύλου σε συνεργασία με φορείς και την κοινωνία των πολιτών.
Γενικές Διεκδικήσεις
 • Αναθεώρηση της 2ης παραγράφου του άρθρου 5 του Συντάγματος. Να αναθεωρηθεί ώστε να συμπεριλαμβάνει το κοινωνικό φύλο, την ταυτότητα και έκφραση φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισμό στις διακρίσεις.
 • Δημιουργία, σε συνεργασία κράτους με τις ανεξάρτητες ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο θέμα, παρατηρητηρίου για τα εγκλήματα μίσους και τις διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας/έκφρασης φύλου, με επιστημονικά ορθή στατιστική καταγραφή των περιστατικών από εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό.
 • Την ισότιμη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες των LGBTQI+ ατόμων. Όχι στη μειωμένη ποιότητα ή στην άρνηση παροχής υπηρεσιών σε άτομα με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό ή/και ταυτότητα φύλου.

Δες αναλυτικότερα τις διεκδικήσεις μας ανά κατηγορία!

Παραπάνω είδες μια συνοπτική έκδοση των διεκδικήσεων μας. Αν ενδιαφέρεσαι να τις δεις αναλυτικότερα, μπορείς να επιλέξεις τον αντίστοιχο σύνδεσμο παρακάτω  και να δεις το πλήρες κείμενο και τις εισαγωγικές σκέψεις ανά κατηγορία διεκδικήσεων.

Οι θέσεις μας

Πέρα από τις διεκδικήσεις μας, προσπαθούμε να εφαρμόζουμε στο εσωτερικό μας πολιτικές που θα προωθούν τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, ευνοώντας, έτσι, τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων ατόμων, από όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες.