Βιβλιοθήκη

Καλώς ήρθες στη Βιβλιοθήκη μας!

Εδώ μπορείς να βρεις προηγούμενες εκδόσεις της Colour Youth. Είτε ενδιαφέρεσαι να μάθεις περισσότερα, είτε κάνεις εργασία και ψάχνεις βιβλιογραφία, είσαι σίγουρα στο σωστό μέρος!

Εξώφυλλο βιβλίου αποτελεσμάτων Σχολικό Κλίμα

Οδηγός για νέα τρανς άτομα: Βασικές πληροφορίες για ζητήματα  ταυτότητας φύλου

O Οδηγός για νέα τρανς άτομα δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Transcending Youth και με στόχο να παρέχει στα νέα τρανς άτομα και σε όσα άτομα διερευνούν την ταυτότητα φύλου τους πληροφορίες και συμβουλές για διάφορα ζητήματα που πιθανώς τα απασχολούν. Μπορεί ακόμη να αποτελέσει μια χρήσιμη πηγή πληροφοριών για γονείς και φίλους-ες τρανς ατόμων, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης, και συμμάχους.

Ο οδηγός καλύπτει ζητήματα για την έννοια του φύλου και του αυτοπροσδιορισμού, τη διαδικασία της κοινωνικής και ιατρικής φυλομετάβασης (transition), την ψυχική υγεία, την σεξουαλική υγεία και τις σχέσεις, την ασφάλεια και τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου.  αλλά και μια λίστα με οργανώσεις και φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες και υποστηρίζουν τρανς άτομα. Περιλαμβάνει ακόμα μια λίστα με οργανώσεις, φορείς και υπηρεσίες που εξειδικεύονται σε τρανς ζητήματα, ή παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες που καλύπτουν και ζητήματα ταυτότητας φύλου.

Εξώφυλλο βιβλίου αποτελεσμάτων Σχολικό Κλίμα

Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για επαγγελματίες των ΜΜΕ σχετικά με τη δημοσιογραφική κάλυψη και αναφορά ΛΟΑΤ θεμάτων

Tο παρόν εγχειρίδιο εκπαίδευσης ενηλίκων επικεντρώνεται τόσο στους/στις επαγγελματίες όσο και στους/στις φοιτητές-τριες του τομέα της δημοσιογραφίας και των μέσων ενημέρωσης. Οι κύριοι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

  • Να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των (μελλοντικών) επαγγελματιών του τομέα των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τα φαινόμενα ομοφοβίας, τρανσφοβίας και αμφιφοβίας γενικότερα, αλλά και ειδικότερα σχετικά με το περιεχόμενο και το πλαίσιο στο οποίο γίνεται η αναπαραγωγή αυτών από τα μέσα ενημέρωσης.
  • Να βοηθήσει τους/τις (μελλοντικούς-ες) επαγγελματίες του τομέα των μέσων ενημέρωσης να εξοικειωθούν με την βασική ΛΟΑΤKI ορολογία, το υφιστάμενο ευρωπαϊκό και εθνικό νομικό πλαίσιο, τις καλές πρακτικές που ακολουθούνται ήδη από άλλα μέσα ενημέρωσης, δημόσιους φορείς και φορείς της κοινωνίας πολιτών με σκοπό την βελτίωση του τρόπου αναπαράστασης και δημοσιογραφικής κάλυψης των ΛΟΑΤ ατόμων και ζητημάτων, αλλά και γενικώς την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ ατόμων
  • Να εφοδιάσει τους/τις (μελλοντικούς-ες) επαγγελματίες του τομέα των μέσων ενημέρωσης με τις απαραίτητες δεξιότητες και τα μέσα προκειμένου να καλύπτουν τα ζητήματα της ΛΟΑΤ κοινότητας με τρόπο συμπεριληπτικό και αντιπροσωπευτικό αποφεύγοντας τη χρήση στιγματιστικού λόγου και την αναπαραγωγή στερεοτύπων.
Εξώφυλλο βιβλίου αποτελεσμάτων Σχολικό Κλίμα

Καταπολέμηση και πρόληψη των στερεοτύπων και προκαταλήψεων κατά των ΛΟΑΤ ατόμων από τα Μέσα Ενημέρωσης

Τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα έχουν συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην (ανα) παραγωγή αρνητικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων για τα ΛΟΑΤ άτομα, συντηρώντας τις αρνητικές αντιλήψεις σε βάρος τους και τον κοινωνικό τους αποκλεισμό. Η Ελληνική Πολιτεία, τα Μέσα Ενημέρωσης, οι Σχολές Δημοσιογραφίας και οι Ενώσεις των Επαγγελματιών μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην καταπολέμηση των διακρίσεων και της ρητορικής μίσους, και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ ατόμων. Το παρόν κείμενο πολιτικής περιλαμβάνει συστάσεις για στοχευμένες δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν για την διασφάλιση και προώθηση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ ατόμων από και μέσω των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών των ΜΜΕ, την δημιουργία μηχανισμών για την εξάλειψη της ρητορικής μίσους και των διακρίσεων, και τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας μεταξύ των μέσων ενημέρωσης και των ΛΟΑΤ οργανώσεων.

Η αγγλική έκδοση περιλαμβάνει ακόμη τις συστάσεις πολιτικής για τη Λιθουανία και την Κροατία

Εξώφυλλο βιβλίου αποτελεσμάτων Σχολικό Κλίμα

Οδηγός για επαγγελματίες ΜΜΕ σχετικά με τη ΛΟΑΤ κοινότητα

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού (REC 2014-2020) Έργου E.T.Ho.S – Εξάλειψη Τρανσφοβικών, Ομοφοβικών και Αμφιφοβικών Στερεοτύπων μέσω των ΜΜΕ, δημοσιεύτηκε η πρωτότυπη – για τα ελληνικά δεδομένα – ειδική έκδοση «Η ΛΟΑΤ κοινότητα και τα μέσα ενημέρωσης: οδηγός για επαγγελματίες ΜΜΕ», των Θανάση Θεοφιλόπουλου και Φίλιππου Παγάνη.

Σκοπός του Οδηγού είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων, την προώθηση της ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο εκπαιδευτικός οδηγός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων οδηγίες και συμβουλές για τη χρήση ορθής και αμερόληπτης γλώσσας, καλές πρακτικές και νομικό πλαίσιο για τη ρητορική μίσους, τα εγκλήματα μίσους και τις διακρίσεις.

Ο οδηγός είναι διαθέσιμος δωρεάν στην ιστοσελίδα του έργου. Στην ιστοσελίδα διατίθεται επίσης δωρεάν και η εμπλουτισμένη, αγγλική έκδοση του οδηγού «Media reporting and reference guide on LGBT issues. Including three case studies: Croatia, Greece, Lithuania».

Εξώφυλλο βιβλίου αποτελεσμάτων Σχολικό Κλίμα

Αναγνώριση & Αναφορά: Ένας σύντομος Οδηγός για τα εγκλήματα μίσους κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων

Η ενημερωτική έκδοση Αναγνώριση & Αναφορά: Ένας σύντομος Οδηγός για τα εγκλήματα μίσους κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων, δημιουργήθηκε από του Εταίρους του ευρωπαϊκού Έργου «Βγες Μπροστά» («Come Forward»). Σκοπός της είναι η ενημέρωση και ο εφοδιασμός των θυμάτων ομοφοβικών, τρανσφοβικών και αμφιφοβικών εγκλημάτων μίσους με πρακτικά εργαλεία ως προς τον τρόπο αναγνώρισης και αναφοράς εγκλημάτων μίσους αλλά και περιστατικών ρητορικής μίσους.

Η έκδοση περιλαμβάνει τύπους εγκλημάτων μίσους κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων και μια σύντομη περιγραφή των δικαιωμάτων τους, μέσω της σύνοψης του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και της ποινικής διαδικασίας. Επιπλέον, περιλαμβάνει έναν αναλυτικό κατάλογο φορέων καταγραφής περιστατικών και υποστήριξης θυμάτων, με σκοπό την ενδυνάμωση θυμάτων και αυτοπτών μαρτύρων ώστε να καταγγείλουν περιστατικά και να λάβουν υποστήριξη.

Συγγραφείς της ελληνικής έκδοσης είναι οι Θανάσης Θεοφιλόπουλος (Colour Youth) και Μαρία Μουδάτσου, Ειρήνη Σεραφείμ, Κώστας Φαρμακίδης (PRAKSIS).

Εξώφυλλο βιβλίου αποτελεσμάτων Σχολικό Κλίμα

Running through Hurdles: Obstacles in the Access to Justice for Victims of Anti-LGBTI Hate Crimes

Η συλλογική έκδοση Running through Hurdles: Obstacles in the Access to Justice for Victims of Anti-LGBTI Hate Crimes (διαθέσιμημόνο στην αγγλική γλώσσα),  πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου «Come Forward: Empowering and Supporting Victims of Anti-LGBT Hate Crimes», φορείς υλοποίησης του οποίου στην Ελλάδα είναι οι οργανώσεις Colour Youth και Praksis.

Περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο γιαimh την Ελλάδα, υπό τον τίτλο GreeceHeading in the Right Directionbutwith a Long Road AheadΣυγγραφείς του είναι οι Θανάσης Θεοφιλόπουλος (Colour Youth) και Ειρήνη Σεραφείμ, Μαρία Μουδάτσου, Κώστας Φαρμακίδης (Praksis).

Εξώφυλλο βιβλίου αποτελεσμάτων Σχολικό Κλίμα

Πρώτη Πανελλαδική Έρευνα για το Σχολικό Κλίμα

Στο βιβλίο αυτό θα βρείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα της Πρώτης Πανελλαδικής Έρευνας για το Σχολικό Κλίμα, όπως το αντιλαμβάνονται οι ΛΟΑΤΚ μαθητές και μαθήτριες.

Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν περίπου 2000 μέλη της κοινότητας των ΛΟΑΤΚ μαθητών και μαθητριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Εξώφυλλο βιβλίου Εργασία με Θύματα Εγκλημάτων Μίσους κατά ΛΟΑΤ Ανθρώπων

Εργασία με Θύματα Εγκλημάτων Μίσους κατά ΛΟΑΤ Ανθρώπων – Ένα Πρακτικό Εγχειρίδιο

Η έκδοση αυτή, η οποία δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Come Forward: Empowering and Supporting Victims of Anti-LGBT Hate Crimes, είναι ένας πρακτικός οδηγός για άτομα που, μέσω της εργασίας τους, έρχονται σε επαφή με θύματα εγκλημάτων μίσους κατά ΛΟΑΤ ανθρώπων. Το εγχειρίδιο καλύπτει το νομικό πλαίσιο για τα εγκλήματα μίσους και τις διακρίσεις, τη φύση της βίας κατά των ΛΟΑΤ ανθρώπων, τα εμπόδια που βρίσκουν οι ΛΟΑΤ άνθρωποι όταν προσπαθούν να καταγγείλουν ένα τέτοιο έγκλημα, γενικές οδηγίες για τα άτομα που έρχονται σε επαφή με τα θύματα αλλά και την οπτική των θυμάτων

Την επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης έκαναν οι Θανάσης Θεοφιλόπουλος (Colour Youth), Μαρία Μουδάτσου (PRAKSIS), Ειρήνη Σεραφείμ (PRAKSIS), Κώστας Φαρμακίδης (PRAKSIS) και Μαρία Κωνσταντέλ- λου (PRAKSIS)

Εξώφυλλο βιβλίου Training manual Hate Crimes

Hate Crimes against LGBTI Persons – Training on reporting and victim support

Διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά: Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο (Training Manual) για την αναφορά/καταγραφή εγκλημάτων μίσους κατά ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπων και την υποστήριξη των θυμάτων. Η έκδοση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου “ΒΓΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ! Ενδυνάμωση και υποστήριξη ΛΟΑΤΚΙ+ θυμάτων εγκλημάτων μισούς”

Τη συγγραφή διεκπεραίσωσαν οι οργανώσεις Lambda Warszawa και Galop UK

Εξώφυλλο βιβλίου Πρακτικά Θέματα για Φοιτητές Νομικής

Σεξουαλικός Προσανατολισμός – Ταυτότητα Φύλου: Δικαιώματα & Δυνατότητες Έννομης Προστασίας. Πρακτικά Θέματα για φοιτητές νομικής.

Η έκδοση αυτή απευθύνεται κυρίως – αλλά όχι μόνο – σε φοιτητές/φοιτήτριες της Νομικής Επιστήμης οι οποίοι-ες επιθυμούν ν’ αποκτήσουν νέες γνώσεις ή να εμπλουτίσουν ήδη υπάρχουσες, αναφορικά με το ισχύον νομικό πλαίσιο που αφορά (και) τους ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπους.

Συγγραφέας του βιβλίου είναι ο κ. Όθωνας Ψάλτογλου, δικηγόρος, επιστημονικός συνεργάτης της Colour Youth – Κοινότητας LGBTQ Νέων Αθήνας.

Εξώφυλλο οδηγού Πες Το Σ' Εμάς

Ενημερωτικό φυλλάδιο με οδηγίες αντίδρασης σε περιστατικά βίας/διάκρισης

Στο ενημερωτικό φυλλάδιο θα βρείτε βασικές κατευθυντήριες οδηγίες ενδεδειγμένης αντίδρασης σε περιστατικά βίας ή διάκρισης λόγω ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου ή/και σεξουαλικού προσανατολισμού.

Η έκδοση αυτή αφορά όχι μόνο ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπους που υφίστανται βία ή διάκριση αλλά και αυτόπτες μάρτυρες τέτοιων περιστατικών. Επίσης, σε αυτή την έκδοση περιλαμβάνονται στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιων φορέων για την καταγγελία τέτοιων περιστατικών ή/και τη λήψη υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Εξώφυλλο βιβλίου Νομική Προστασία

Η νομική προστασία του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου: καταπολεμώντας τις διακρίσεις, τα εγκλήματα μίσους και τη ρητορική μίσους

Το βιβλίο εκδόθηκε το 2015 με σκοπό την αναλυτική παρουσίαση του εθνικού και διεθνούς νομικού πλαισίου προστασίας για το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου.

Συγγραφέας του βιβλίου είναι ο νομικός σύμβουλος Έργου «Πες το σ’ εμάς», δικηγόρος Αρείου Πάγου και υπ. διδάκτορας, Νίκος Χαμτζούδης. Τον πρόλογο, την εισαγωγή και την επιμέλεια του βιβλίου ανέλαβε ο  Υπέυθυνος του Έργου, κοινωνιολόγος και υποψήφιος διδάκτορας, Θανάσης Θεοφιλόπουλος.

Εξώφυλλο βιβλίου Ομοφοβία και Τρανσφοβία στην Ελλάδα

Ομοφοβία και Τρανσφοβία στην Ελλάδα. Ένας Οδηγός για επαγγελματίες αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη

Ο Οδηγός εκδόθηκε το 2015 και σκοπός του είναι η έγκυρη πληροφόρηση και καθοδήγηση των ανθρώπων που βίωσαν, βιώνουν ή φοβούνται ότι θα βιώσουν βία ή διάκριση – λόγω της ταυτότητας/έκφρασης φύλου τους ή/και του σεξουαλικού τους προσανατολισμού – αλλά και όλων των επαγγελματιών κοινωνικών φορέων/υπηρεσιών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που έρχονται σε επαφή μαζί τους.

Συγγραφείς του Οδηγού είναι ο Υπέυθυνος του Έργου, κοινωνιολόγος και υποψήφιος διδάκτορας, Θανάσης Θεοφιλόπουλος, και η ψυχολόγος του Έργου, Εύα Σπίνου.

Εξώφυλλο βιβλίου Αποτελεσμάτων Πες Το Σ' Εμάς 2015

Ομοφοβική, τρανσφοβική βία και διακρίσεις στην Ελλάδα: Έκθεση αποτελεσμάτων Έργου «Πες το σ’ εμάς» 01/04/2014 – 30/11/2015

Η τελική έκθεση του έργου “Πες το Σ’εμάς” για τον πρώτο κύκλο λειτουργίας του κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2015 με σκοπό να παρουσιάσει συγκεντρωτικά και αναλυτικά τα αποτελέσματα του.

Στην έκδοση περιλαμβάνονται και οι επίσημες θέσεις και διεκδικήσεις της Colour Youth – Κοινότητας LGBTQ Νέων Αθήνας.

Συγγραφέας της έκδοσης είναι ο Υπέυθυνος του Έργου, κοινωνιολόγος και υποψήφιος διδάκτορας, Θανάσης Θεοφιλόπουλος.