Σημαία "ουράνιο τόξο" που ανεμίζει μπροστά στην βουλή

Την Παρασκευή 16/04/2021, η Colour Youth κατέθεσε υπόμνημα με τις προτάσεις της στην Επιτροπή για τη Σύνταξη της Εθνικής Στρατηγικής για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+, κατόπιν πρόσκλησης από την Επιτροπή. Αναγνωρίζοντας τη σύνταξη μιας τέτοιας εθνικής στρατηγικής ως θετική συγκυρία προερχόμενη από την δημιουργία της Πρώτης Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ Ατόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρούμε ότι είναι  μια σημαντική ευκαιρία αναβάθμισης του νομικού και θεσμικού πλαισίου που αφορά τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, ευκαιρία εδραίωσης πολιτικών που μπορούν να φέρουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα πιο κοντά στην ισότιμη πρόσβαση σε όλες τις ελευθερίες που απολαμβάνουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες πολίτες αλλά και ευκαιρία βελτίωσης της κοινωνικής θέσης της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην Ελλάδα σε πολλά επίπεδα. Ευελπιστώντας ότι αυτοί οι στόχοι μπορούν να έρθουν έστω και ένα βήμα πιο κοντά στην πραγματικότητα, καταθέσαμε τις προτάσεις μας προς την Επιτροπή. Οι προτάσεις δημιουργήθηκαν μέσα από την εμπειρία και τη γνώση μας από τη θεσμική διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας, την καταγραφή περιστατικών ομοφοβικής, αμφιφοβικής και τρανσφοβικής βίας, τις ενημερωτικές μας κοινωνικές δράσεις, αλλά και από τα βιώματά μας ως ΛΟΑΤΚΙ+ νέα άτομα που ζουν στην Ελλάδα σήμερα. Επεκτείνονται στους τομείς της Υγείας, της Εκπαίδευσης, της Αστεγίας των ΛΟΑΤΚΙ+ νέων ατόμων, της Νομικής Αναγνώρισης της Ταυτότητας Φύλου και τις διαδικασίες Φυλομετάβασης, του Προσφυγικού, του Γάμου και της Γονεϊκότητας, της Εργασίας και της στήριξης των ΛΟΑΤΚΙ+ κοινοτήτων πανελλαδικά.

Όπως αναφέραμε και στο δελτίο τύπου μας της 21ης Μαρτίου, ελπίζουμε το έργο της επιτροπής να αξιοποιηθεί στο έπακρο για χάρη μιας πιο συμπεριληπτικής και ασφαλέστερης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα κοινωνίας, και να διαψεύσει την δυσπιστία μας ως προς τους σκοπούς και τη στάση της κυβέρνησης. Δηλώνουμε ξανά και με το παρόν υπόμνημα, ότι η Colour Youth παραμένει ανοιχτή για επικοινωνία και γόνιμο διάλογο με την Επιτροπή και συνεχίζει παρακολουθεί στενά τις ενέργειές της με ενδιαφέρον.

Παρακάτω επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο.