Προβολή Ταινίας “The Mask You Live In”

Προβολή Ταινίας “The Mask You Live In”

Στα πλαίσια του θεματικού μήνα του φεμινισμού, επιθυμούμε να συζητήσουμε για τους ποικίλλους τροπους με τους οποίους η πατριαρχία επηρεάζει όλ@ μας. Η ταινία της Jennifer Siebel Newsom “The Mask you Live in” παρουσιάζει τις μορφές καταπίεσης που υφίστανται...