Ευχαριστήρια στους συντελεστές της Καμπάνιας του “Πες το σ’ εμάς”

Ευχαριστήρια στους συντελεστές της Καμπάνιας του “Πες το σ’ εμάς”

Με την ολοκλήρωση της καμπάνιας του έργου «Πες το σ’ εμάς» για το 2016 θα θέλαμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσα άτομα συμμετείχαν σε αυτήν και συντέλεσαν στην δημιουργία αυτού του εκπληκτικού αποτελέσματος. Πιο συγκεκριμένα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε: τα άτομα...