Ανοιχτό Σεμινάριο: Ιδεολογία και Επιστήμη

Ανοιχτό Σεμινάριο: Ιδεολογία και Επιστήμη

Πώς οι άνθρωποι αποφασίζουν για το υγιές και το άρρωστο; Υπάρχει αντικειμενική γνώση; Σε ποιο βαθμό ή επιστήμη αναπαράγει την κοσμοθεωρία της κυρίαρχης κοινωνικής ομάδας για τον κόσμο; Γιατί ιατρικοποιηθηκαν και απόϊατρικόποιούνται σταδιακά οι κουηρ καταστάσεις; Σε...
Συναντηση της Colour Youth με εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ και των PES Activists με στόχο την ενημέρωση για ζητήματα που αφορούν την LGBTQ νεολαία

Συναντηση της Colour Youth με εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ και των PES Activists με στόχο την ενημέρωση για ζητήματα που αφορούν την LGBTQ νεολαία

Στις 22/09/2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Colour Youth – Κοινοτητας LGBTQ Νέων Αθήνας με εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ και των PES Activists, με στόχο τη συζήτηση για ζητήματα που αφορούν στην LGBTQ κοινότητα εν γένει, καθώς και για τις βασικές διεκδικήσεις σε...
Υλοποίηση Έργου «Πες το σ’ εμάς» για την καταγραφή περιστατικών ομοφοβικής/τρανσφοβικής βίας και διακρίσεων  και την ψυχολογική και νομική υποστήριξη των θυμάτων

Υλοποίηση Έργου «Πες το σ’ εμάς» για την καταγραφή περιστατικών ομοφοβικής/τρανσφοβικής βίας και διακρίσεων και την ψυχολογική και νομική υποστήριξη των θυμάτων

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας» ανακοινώνει την υλοποίηση του Έργου «Πες το σ’ εμάς». Το Έργο επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της βίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή έκφρασης φύλου. Αφορά την...