Λογότυπο Έρευνας για το Σχολικό Κλίμα

Πρώτη Πανελλαδική Έρευνα για το Σχολικό Κλίμα

Ηλιοπούλου, Χ., Νικολακάκης, Ν., Διακουμάκου, Φ., Γραμμενίδης, Κ.
Έκδοση: Μάιος 2018. Διάβασε το πλήρες βιβλίο εδώ.
Περιεχόμενα | Προηγούμενη Σελίδα | Επόμενη Σελίδα

 

2. Σχετικά με την έρευνα

 

Λόγω της μη συμπερίληψης Ίντερσεξ θεμάτων στο ερωτηματολόγιο της Έρευνας και της μετάφρασης του ερωτηματολογίου στα ελληνικά, ο όρος που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα ήταν το ΛΟΑΤΚ (Λεσβίες, Ομοφυλόφιλοι/ες/α, Αμφιφυλόφιλοι/ες/α, Τρανς, Κουήρ) αντί του αγγλικού αντίστοιχου LGBTQI+ που χρησιμοποιεί η οργάνωση.

 

α. Αναγκαιότητα υλοποίησης

Η αναγκαιότητα υλοποίησης της παρούσας έρευνας τεκμηριώνεται από τα εξής:

Αρχικά, ως σωματείο νέων, η Colour Youth έχει συχνά έρθει αντιμέτωπη με περιστατικά ομοφοβικής, αμφιφοβικής και τρανσφοβικής βίας, διακρίσεων ή εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον, είτε μέσα από τις καταγραφές του προγράμματος Πες το σ’εμάς είτε μέσω της επικοινωνίας θυμάτων ή/και αυτόπτων μαρτύρων με τα κοινωνικά δίκτυα του σωματείου, είτε μέσω των προσωπικών μαρτυριών που μας μετέφεραν τα ίδια τα μέλη μας. Παρά τις ενδείξεις, ωστόσο, απουσίαζαν έως τώρα επίσημα δεδομένα που να προσεγγίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Πολλώ δε μάλλον, απουσίαζαν στοιχεία που να προέρχονται από την ίδια την μαθητική κοινότητα και να αναδεικνύουν τον τρόπο που τα ίδια τα παιδιά αντιλαμβάνονται την ποιότητα του σχολικού περιβάλλοντος ως προς τη συμπεριληπτικότητα, το σεβασμό, την αποδοχή της διαφορετικότητας και την ασφάλεια.

Επιπλέον, αξιοσημείωτο σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας είναι ότι δεν περιλαμβάνει επίσημα στο πρόγραμμα σπουδών μαθήματα σεξουαλικής αγωγής σε οποιαδήποτε βαθμίδα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα από τη μία να μην αντικρούεται η αναπαραγωγή στερεοτυπικών αντιλήψεων και συμπεριφορών απέναντι στα LGBTQI+ ζητήματα, και από την άλλη οι ταυτότητες των LGBTQI+ παιδιών και εφήβων να παραμένουν κρυμμένες και να αγνοούνται σε ένα περιβάλλον που τα παιδιά περνούν μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς τους.

Ένα τελευταίο σημείο σχετικά με το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι η απουσία ψυχολόγων ή άλλων υποστηρικτικών δομών στα περισσότερα δημόσια σχολεία. Αυτή η έλλειψη οδηγεί τα παιδιά να αδυνατούν να διαχειριστούν ομαλά το σχολικό περιβάλλον σε καθημερινή βάση, γεγονός που μπορεί να καταστήσει τη σχολική τους ζωή δυσβάστακτη. Το ρόλο του ψυχολόγου καλούνται ορισμένες φορές να διαδραματίσουν οι καθηγητές ή τα ίδια τα παιδιά για τους εαυτούς τους και τους φίλους τους, χωρίς πάντα θετικά αποτελέσματα.

 

β. Στόχος και σκοποί της έρευνας

Σε αυτή τη βάση, το σωματείο μας πραγματοποίησε την Έρευνα για το Σχολικό Κλίμα με στόχο τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τα ζητήματα φύλου και σεξουαλικότητας στα ελληνικά σχολεία, εστιάζοντας συγκεκριμένα στο πώς βιώνει το σχολικό κλίμα η ΛΟΑΤΚ μαθητική κοινότητα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

H Έρευνα για το Σχολικό Κλίμα έχει τους εξής σκοπούς:

 • Να δώσει σε ΛΟΑΤΚ μαθητές και μαθήτριες την πλατφόρμα να εκφράσουν τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν την καθημερινότητά τους στο σχολικό περιβάλλον και το πόσο ασφαλείς νιώθουν μέσα σε αυτό.
 • Να βελτιώσει την ορατότητα των ΛΟΑΤΚ μαθητών και μαθητριών που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία.
 • Να συλλέξει δεδομένα για τις εμπειρίες της ΛΟΑΤΚ μαθητικής κοινότητας και να προσδιορίσει κατευθυντήριες γραμμές για αλλαγές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Να παρέχει στοιχεία σε εκπαιδευτικούς και λοιπούς επαγγελματίες του σχολικού συστήματος ώστε να ενθαρρυνθεί η ευαισθητοποίηση και επιμόρφωσή τους σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου.
 • Να δώσει το έναυσμα για να μελετηθεί εκτενέστερα και σε βάθος το σχολικό περιβάλλον για όλα τα άτομα που φοιτούν σε αυτό, με εστίαση όσα ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες.

 

γ. Τι εξετάστηκε

Οι μαθητές και οι μαθήτριες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις για θέματα της καθημερινότητάς τους στο σχολείο. Αυτές περιλάμβαναν:

 • Τη χρήση αρνητικών και προσβλητικών σχολίων από τον περίγυρο (ομοφοβικά, σχετικά με την έκφραση του φύλου, τρανσφοβικά, σεξιστικά ή άλλα αρνητικά σχόλια)
 • Την ασφάλεια και την παρενόχληση
 • Την αναφορά περιστατικών βίας ή παρενόχλησης
 • Τις σχολικές επιδόσεις και τα μελλοντικά σχέδια
 • Τη συναισθηματική ασφάλεια στο σχολικό πλαίσιο
 • Τη συμμετοχή στη σχολική κοινότητα