Οικονομική Διαχείριση

Δες αναλυτικά το σύνολο των εσόδων και των εξόδων μας

Αρχή μας είναι η διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση

Δημοσιεύουμε ετησίως την αναφορά πεπραγμένων και τον οικονομικό απολογισμό παρουσιάζοντας στο κοινό το σύνολο των εσόδων μας και του σκοπούς για του οποίους ξοδεύτηκαν.

Το οικονομικό έτος 2015 υπήρξε ένα από τα πιο ενεργά και απαιτητικά έτη από άποψη οικονομικής διαχείρισης για την Colour Youth.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2015 τρέξαμε 3 χρηματοδοτούμενα προγράμματα και στείλαμε και ένα μέλος μας για εκπαίδευση στην GLSEN με τη χρηματοδότηση της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ταυτόχρονα αποκτήσαμε εμπειρία σε διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων της οργάνωσης αποτέλεσε το προσωπικό με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 41.814 ευρώ ή 71,17% των εξόδων.

Τα υπόλοιπα έξοδα διαμοιράστηκαν σε δράσεις και υποστηρικτικό υλικό για τα πρόγραμμα που έτρεξαν.

Τέλος παρατηρείται ότι τα λειτουργικά έξοδα της Colour Youth ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, κάτω των 1000 ευρώ, και αυτό λόγω έλλειψης χώρου και χαμηλών συνδρομών σε οργανισμούς ομπρέλες.

Κατεβάστε τα αρχεία με την αναλυτική αναφορά πεπραγμένων και τον οικονομικό απολογισμό