Η Colour Youth αναζητά ένα άτομο για τη θέση “Project & Financial Manager” (full time) και ένα άτομο για τη θέση “Researcher-Trainer” (full time), για το ευρωπαϊκό έργο “Free All – inclusive services for All LGBTIQ people” (CERV-2021-DAPHNE). Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση των κοινωνικών, νομικών και δικαστικών υπηρεσιών, καθώς και των υπηρεσιών υγείας για ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα τα οποία έχουν υπάρξει ή είναι θύματα έμφυλης βίας. 

 

Υλοποιείται από τo ΚΜΟΠ (Ελλάδα), την Colour Youth (Ελλάδα), τις Oxfam Italia Intercultura, Societacooperativa, Impresa Sociale (Ιταλία), Fondazione Giacomo Brodolini SRL SB (Ιταλία), Alice Societa Cooperativa Sociale Onlus (Ιταλία), Universidad de Jaed (Ισπανία), και Aseis Lagarto (Asociacion Por El Empleo Y La Integracion Social) (Ισπανία). 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 26 Απριλίου 2022, 23:59.

 

Σχετικά με τις θέσεις:

 

“Project & Financial Manager”

Καθήκοντα

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση του προγράμματος, σε συνεργασία με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς εταίρους
 • Επίβλεψη, καθοδήγηση και υποστήριξη των μελών της ομάδας του για την εκτέλεση υψηλής ποιότητας παραδοτέων, εντός των καθορισμένων προθεσμιών
 • Συγγραφή αναλυτικών αναφορών τόσο για τον χρηματοδότη όσο και για την ίδια την οργάνωση
 • Συμμετοχή στην ανάπτυξη και (ανα)προσαρμογή του έργου, όταν αυτό καθίσταται απαραίτητο
 • Ενεργή συμμετοχή σε συναντήσεις
 • Διαχείριση του προϋπολογισμού και της οικονομικής διαφάνειας του έργου

 

Προσόντα 

 • Αναγνωρισμένο πτυχίο Πολιτικών Επιστημών ή Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Κοινωνικών Επιστημών ή αντίστοιχων ειδικοτήτων, της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος θα συνεκτιμηθούν.
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε διαχείριση προγράμματος. Η εμπειρία σε διαχείριση ευρωπαϊκού προγράμματος θα συνεκτιμηθεί.
 • Ακαδημαϊκή ή/και εργασιακή εμπειρία σε θέματα φύλου και σεξουαλικότητας. Εμπειρία σε θέματα έμφυλης βίας θα συνεκτιμηθεί.
 • Απαραίτητη η γνώση αγγλικών (επίπεδο Γ2). Γνώση άλλης γλώσσας, ιδιαίτερα ιταλικών ή ισπανικών, θα συνεκτιμηθεί.
 • Ομαδικό πνεύμα, αναλυτική σκέψη, ικανότητες συντονισμού και επίβλεψης.
 • Ηγετικές ικανότητες και ικανότητα διαχείρισης ομάδας

 

“Researcher-Trainer”

Καθήκοντα

 • Συμμετοχή στη διεξαγωγή έρευνας που θα πραγματοποιηθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Συμμετοχή στην ανάλυση των δεδομένων και στη σύνθεση της έκθεσης αποτελεσμάτων
 • Διάχυση της έρευνας και, αργότερα, των αποτελεσμάτων της με ευστοχία και ακρίβεια, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού βάσει των ευρημάτων και των αναγκών θα προκύψουν από την έρευνα
 • Οργάνωση και πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, χρησιμοποιώντας διάφορα εκπαιδευτικά μέσα και εργαλεία

 

Προσόντα 

 • Αναγνωρισμένο πτυχίο Πολιτικών Επιστημών ή Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Κοινωνικών Επιστημών ή αντίστοιχων ειδικοτήτων, της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος θα συνεκτιμηθούν.
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε διεξαγωγή έρευνας, τόσο ποιοτικής όσο και ποσοτικής, καθώς και ανάλυση δεδομένων. 
 • Ικανότητα συγγραφής εκθέσεων αποτελεσμάτων.
 • Εμπειρία σε εκπαίδευση ενηλίκων και εξοικείωση με εκπαιδευτικές μεθόδους και εργαλεία
 • Ακαδημαϊκή ή/και εργασιακή εμπειρία σε θέματα φύλου και σεξουαλικότητας. Εμπειρία σε θέματα έμφυλης βίας θα συνεκτιμηθεί.
 • Απαραίτητη η γνώση αγγλικών (επίπεδο Γ1). Γνώση άλλης γλώσσας, ιδιαίτερα ιταλικών ή ισπανικών, θα συνεκτιμηθεί.
 • Ομαδικό πνεύμα, αναλυτική σκέψη, επικοινωνιακές δεξιότητες και μεταδοτικότητα.

 

Για να υποβάλετε αίτηση γι’ αυτήν τη θέση, στείλτε μας με email το επισυναπτόμενο έγγραφο συμπληρωμένο με τα στοιχεία σας στο [email protected], μέχρι την Τρίτη 26 Απριλίου 2022, 23:59. Η επισύναψη βιογραφικού είναι προαιρετική.

Φόρμα Αίτησης Project _ Financial Manager

Φόρμα Αίτησης Researcher _ Trainer

 

Φροντίστε το θέμα του email να γράφει, ανάλογα με τη θέση που υποβάλλετε αίτηση, «ΕΠΩΝΥΜΟ – Αίτηση – Project & Financial Manager» ή «ΕΠΩΝΥΜΟ – Αίτηση – Researcher-Trainer», π.χ. «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – Αίτηση – Researcher-Trainer», ενώ το όνομα του παρόντος εγγράφου να είναι «ΕΠΩΝΥΜΟ_ Project & Financial Manager» ή «ΕΠΩΝΥΜΟ_Researcher_Trainer», π.χ. «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ_ Researcher_Trainer».

Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected].