Το UniDiversity είναι μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία στόχος της οποίας είναι η δημιουργία ενός συμπεριληπτικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, χωρίς διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης ή/και χαρακτηριστικών φύλου, ευαισθητοποιώντας και ενισχύοντας τις γνώσεις ολόκληρης της ακαδημαϊκής κοινότητας (ακαδημαϊκό, ερευνητικό, διοικητικό, φοιτητικό και άλλο προσωπικό) στη χρήση ορθής, αμερόληπτης και συμπεριληπτικής γλώσσας και συμπεριφοράς, στην επίλυση συγκρούσεων και στην εφαρμογή άλλων καλών πρακτικών, με σκοπό την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση των προαναφερθεισών διακρίσεων στην Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Ιταλία.

Στόχοι του έργου είναι:

· Η απόκτηση δεδομένων σχετικά με τις διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης ή/και χαρακτηριστικών φύλου στο ακαδημαϊκό περιβάλλον των 3 συμμετεχουσών χωρών και, συνεπώς, η έγκυρη, τεκμηριωμένη ενημέρωση και ο επηρεασμός των φορέων χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων.

· Η βελτίωση της ικανότητας πρόληψης και καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης ή/και χαρακτηριστικών φύλου εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας, μέσω της γνώσης και κατανόησης των σχετικών συμπεριληπτικών πρακτικών.

· Η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις διακρίσεις και την κακομεταχείριση που υφίστανται οι ΛΟΑΤΚΙ+ άνθρωποι και την ισότητα ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης ή/και χαρακτηριστικών φύλου.

 

Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε;

· Σπουδάζετε ή εργάζεστε σε Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα; Έχετε αποφοιτήσει από ελληνικό Πανεπιστήμιο; Είστε μέλος φορέα της κοινωνίας των πολιτών;

Πάρτε μέρος στην ανώνυμη έρευνα «Διακρίσεις κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων στο ακαδημαϊκό περιβάλλον» για να συμβάλλετε στη διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης αναφορικά με τις διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης ή/και χαρακτηριστικών φύλου σε ακαδημαϊκά περιβάλλοντα στην Ελλάδα καθώς και στη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας (διδάσκοντες-ουσες, φοιτητές-τριες, διοικητικό προσωπικό) αναφορικά με τα δικαιώματα των ΛΑΟΤΚΙ+ ανθρώπων.

· Είστε ΛΟΑΤΚΙ+ και σπουδάζετε (σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο) ή εργάζεστε (μέλος διδακτικού, ερευνητικού ή διοικητικού προσωπικού) σε Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.

Συμπληρώστε την ανώνυμη έρευνα «Η προσωπική εμπειρία των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων στο ακαδημαϊκό περιβάλλον», για να συμβάλλετε στην ανάπτυξη υλικού εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησής για την προώθηση ενός ασφαλούς και χωρίς αποκλεισμούς για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα ακαδημαϊκού περιβάλλοντος

Σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε ενημερώσεις για το UniDiversity; Εγγραφείτε εδώ

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας (REC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (963181 – UniDiversity – REC-AG-2020 / REC-RDIS-DISC-AG-2020) και υλοποιείται στην Ελλάδα από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και την Colour Youth Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας, στη Λιθουανία από το Πανεπιστήμιο Vytautas Magnus και την οργάνωση Diversity Development Group και στην Ιταλία από το Πανεπιστήμιο της Μπρέσια και την οργάνωση Avvocatura per i Diritti LGBTI. Το έργο συντονίζεται από το Πάντειο Πανεπιστήμιο (Εργαστήριο «ΜΕΘΕΞΗ» του Τμήματος Κοινωνιολογίας).