Σημαία "ουράνιο τόξο" που ανεμίζει μπροστά στην βουλή