Ευχαριστούμε θερμά την HumanRights360 (καθώς και το Global Whole Being Fund of RSF Social Finance) για την υποστήριξή, τη δύσκολη περίοδο του COVID-19.

Ως οργάνωση, της οποίας οι λειτουργικές της ανάγκες βασίζονται σε δωρεές, η συγκεκριμένη ενίσχυση μας βοηθάει να καλύψουμε κάποια βασικά λειτουργικά έξοδα για το επόμενο διάστημα, να συνεχίσουμε απρόσκοπτα τη λειτουργία μας και, κατ’ επέκταση, την παροχή υπηρεσιών σε άτομα που βρίσκονται σε ανάγκη.