​Την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 εκπρόσωποι του  της Colour Youth και του ΚΜΟΠ συναντήθηκαν με τα μέλη του Τομέα Δικαιωμάτων του ΜέΡΑ25 Βασίλη Πανταζή και Δημήτρη Γκομόζια, και την Πάτι Βαρδάμη μέλος του Τομέα Γυναικών και ΛΟΑΤΚΙ+ του κόμματος.

Κεντρικό θέμα συζήτησης ήταν η παρουσίαση των δράσεων του ευρωπαϊκού έργου E.T.Ho.S – Εξάλειψη Τρανσφοβικών, Ομοφοβικών και Αμφιφοβικών Στερεοτύπων και του κειμένου συστάσεων πολιτικής που αναπτύχθηκε στο πλαίσιό του, με στόχο την καλύτερη εκπροσώπηση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας από τα ΜΜΕ και την καταπολέμηση της αναπαραγωγής αρνητικών στερεοτύπων. Στη συνάντηση, συζητήθηκαν ακόμη η σημασία της επιμόρφωσης επαγγελματιών σε διάφορα πεδία σχετικά με τις ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες και η ανάγκη συμπερίληψης θεματικών για τις έμφυλες ταυτότητες και τα ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα σε όλες τις βαθμίδες τις εκπαίδευσης.

Ευχαριστούμε τα μέλη του Τομέα Δικαιωμάτων και του Τομέα Γυναικών και ΛΟΑΤΚΙ+ του ΜέΡΑ25 για τη άμεση ανταπόκριση, το γόνιμο διάλογο και τη στήριξη τους στις δράσεις του έργου.

The content of this press release represents the views of the author only and is their sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains