Με τη λήξη του φεστιβάλ Outview Film Festival 2018, έφτασαν στην οργάνωσή μας καταγγελίες για τρανσφοβικά περιστατικά, τόσο από μέλη μας όσο και από άτομα εκτός της Colour Youth. Για αυτό το λόγο, καθώς ως οργάνωση αρνούμαστε να συμμετέχουμε ή/και να υποστηρίζουμε ένα φεστιβάλ που δεν πράττει τα ελάχιστα προκειμένου να βελτιώσει τις συνθήκες διοργάνωσής του και να προστατεύει τα τρανς (και όχι μόνο) άτομα που παρευρίσκονται σε αυτό,  απευθυνθήκαμε με επιστολή στις 3 Μαΐου 2018 προς το Φεστιβάλ, με σκοπό την ανάδειξη των περιστατικών και την πρόταση βασικών πολιτικών που θεωρούμε απαραίτητες να ενσωματωθούν στο Φεστιβάλ, προκειμένου να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Παράδειγμα τέτοιων πολιτικών είναι οι ενιαίες τουαλέτες (χωρίς διαχωρισμό φύλου), και η εκπαίδευση των εθελοντών-ριών, εργαζομένων και της ομάδας που διοργανώνει το φεστιβάλ σε βασικά ζητήματα σχετικά με τις έμφυλες ταυτότητες, προκειμένου να μην προβούν ξανά σε κακοποιητικές συμπεριφορές.

Καθώς το φεστιβάλ ανταποκρίθηκε θετικά στις προτάσεις μας (εκπαίδευση εθελοντών-ριών και συντελεστών, τουαλέτες χωρίς διαχωρισμό φύλου, μέριμνα για τα άτομα που δεν επιθυμούν να φωτογραφηθούν), και αναγνωρίζοντας την σημασία του φεστιβάλ και την εν γένει συμβολή του στην κοινότητα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την φετινή μας συμμετοχή. Ως Colour Youth αναμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε την εφαρμογή των πολιτικών αυτών, ευελπιστούμε στη βελτίωση της διοργάνωσης και είμαστε στη διάθεση του Outview Festival για οποιαδήποτε βοήθεια μπορεί να χρειαστεί.