Την Τρίτη 11 Ιουλίου 2017, ανταποκριθήκαμε σε πρόσκληση του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και πραγματοποιήσαμε συνάντηση στα κεντρικά γραφεία του κόμματος. Παρούσες ήταν οι οργανώσεις Οικογένειες Ουράνιο Τόξο, Colour Youth, Athens Pride, Thessaloniki Pride, Ομοφυλοφιλική Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας (ΟΛΚΕ), Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, Πολύχρωμο Σχολείο, και Υπερήφανοι Γονείς.

Εκφράσαμε τις θέσεις και τις διεκδικήσεις της ΛΟΑΤΚΙ* κοινότητας, και καταδικάσαμε παρελθοντικές προβληματικές θέσεις και δηλώσεις στελεχών και βουλευτών/τριών της Νέας Δημοκρατίας καθώς και τις υπάρχουσες αρνητικές θέσεις σε σχέση με την ομογονεϊκότητα και τον πολιτικό γάμο. Επισημάναμε επίσης την απουσία επίσημων θέσεων του κόμματος σχετικές με τις διεκδικήσεις μας.

Εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Μητσοτάκης συμφώνησε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο πλειοψηφικής αντιμετώπισης. Ταυτόχρονα δεσμεύτηκε για την υπερψήφιση επί της αρχής του Σ/Ν για τη Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου, και την επίσημη δημοσίευση των θέσεων του κόμματος για τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα πριν από τις εκλογές. Τέλος, επεσήμανε πως ομοφοβικές και τρανσφοβικές δηλώσεις στελεχών της ΝΔ δεν θα είναι ανεκτές και θα αντιμετωπίζονται πλέον άμεσα με πειθαρχικές κυρώσεις, ενώ ταυτόχρονα δήλωσε πως θα πραγματοποιηθούν εσωτερικές εκπαιδεύσεις των στελεχών της ΝΔ σε θέματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Χαιρετίζουμε την αλλαγή πλεύσης της ΝΔ και αναμένουμε με ενδιαφέρον την έμπρακτη εφαρμογή της.

Υπογράφουν οι οργανώσεις: Οικογένειες Ουράνιο Τόξο, Colour Youth, Athens Pride, Thessaloniki Pride, Ομοφυλοφιλική Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας (ΟΛΚΕ), Πολύχρωμο Σχολείο, και Υπερήφανοι Γονείς