Μόλις πριν λίγες ώρες η Γενική Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία Γιαννακάκη ανακοίνωσε πως το σχέδιο νόμου για τη Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου προωθήθηκε στη Βουλή. Ευελπιστούμε πως η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής θα προχωρήσει άμεσα με τη προώθηση του σχεδίου νόμου στη σχετική επιτροπή.

Με ιδιαίτερη χαρά ακούμε πως το όριο ηλικίας για τη διαδικασία κατέβηκε στα 17 έτη. Παρά τη πολύ θετική εξέλιξη, την οποία χαιρετίζουμε θερμά, υπενθυμίζουμε πως θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω βήματα ώστε η διαδικασία να είναι προσβάσιμη στα τρανς ανήλικα άτομα. Θα πρέπει να αρθεί πλήρως το ηλικιακό όριο (όπως στη Μάλτα), ή τουλάχιστον το όριο ηλικίας να κατέβει στα 16 έτη (όπως στην Ιρλανδία και στην Ολλανδία).

Στο παραπάνω συνηγορούν:
1. Το Συμβούλιο της Ευρώπης: μέσω του Ψηφίσματος 2048 (2015) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της 22ας Απριλίου 2015, «Discrimination against transgender people in Europe».[1] Σε αυτό αναφέρεται πως: «as concerns legal gender recognition: ensure that the best interests of the child are a primary consideration in all decisions concerning children
2. Η Διεθνής Αμνηστία: στην έκθεση «The State decides who I am – Lack of recognition for transgender people» που εξέδωσε το 2014[2] αναφέρει: «Absolute denial of legal gender recognition to individuals under a given age is not consistent with existing international standards regarding the rights of children. Legal gender recognition should be accessible to children on the basis of their best interest and taking into account their evolving capacities.»
3. Ο διεθνής οργανισμός World Professional Association for Transgender Healthcare – WPATH – επιβεβαιώνει[3] ότι “αυξανόμενα ποσοστά εφήβων έχουν ήδη αρχίσει να ζουν σύμφωνα με την ταυτότητα φύλου τους όταν ξεκινάνε τη φοίτησή τους στο Λύκειο” ενώ δίνει έμφαση στο μεγάλο νούμερο τρανς εφήβων που δείχνουν σταθερότητα στην ταυτότητα φύλου της καθ’ όλη την ενήλικη ζωή.

Τις πλήρεις θέσεις μας για το σχέδιο νόμου για τη Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου μπορείτε να βρείτε εδώ:
www.colouryouth.gr/2017/05/22/natf/

1. Συμβούλιο της Ευρώπης, Ψήφισμα 2048 (2015) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της 22ας Απριλίου 2015, «Discrimination against transgender people in Europe», 2015. Διαθέσιμο στο https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=21736&lang=en.
2. Διεθνής Αμνηστία, The State decides who I am – Lack of recognition for transgender people, Amnesty International 2014. Διαθέσιμο στο https://www.es.amnesty.org/uploads/media/The_state_decide_who_I_am._Febrero_2014.pdf.
3. World Professional Association for Transgender Healthcare, Standards of Care Version 7. Διαθέσιμο στο https://s3.amazonaws.com/amo_hub_content/Association140/files/Standards%20of%20Care%20V7%20-%202011%20WPATH%20(2)(1).pdf.