Αυτή την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου στις 6μ.μ. σε περιμένουμε στον χώρο της Colour youth όπου θα συνεχίσουμε την ενδιαφέρουσα συζήτηση για τη σχέση ιδεολογίας και επιστήμης. Σε περιμένουμε με τις ιδέες σου!

“Πώς οι άνθρωποι αποφασίζουν για το υγιές και το άρρωστο;
Υπάρχει αντικειμενική γνώση;
Σε ποιο βαθμό ή επιστήμη αναπαράγει την κοσμοθεωρία της κυρίαρχης κοινωνικής ομάδας για τον κόσμο;
Γιατί ιατρικοποιηθηκαν και απόϊατρικόποιούνται σταδιακά οι κουηρ καταστάσεις;
Σε ποιο βαθμό ή ιατρική, η βιολογία και ή ψυχολογία μπλέκονται με την (κυρίαρχη) ηθική και της δίνουν επίχρισμα ‘αντικειμενικότητας’;”