Οι θέσεις των Πολιτικών Κομμάτων για τις LGBTQ διεκδικήσεις

Στα πλαίσια της καμπάνιας «Ενημερώσου και Ψήφισε», στάλθηκε επιστολή σε 6 πολιτικά κόμματα που θα συμμετέχουν στις εθνικές εκλογές του 2019. Η επιστολή ζητούσε από τα πολιτικά κόμματα να μας ενημερώσουν εάν στηρίζουν, απορρίπτουν ή δεν έχουν θέση για 13 διεκδικήσεις της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Μέχρι τώρα έχουμε λάβει απάντηση μόνο από τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουμε τις θέσεις των πολιτικών κομμάτων για κάθε μια από τις 13 διεκδικήσεις της κοινότητας.

Κάθε πολιτικό κόμμα σημειώνονται με:

? αν στηρίζει την διεκδίκηση

? αν στηρίζει υπό προϋποθέσεις την διεκδίκηση

? αν απορρίπτει την διεκδίκηση

⚪ αν δεν γνωρίζουμε την θέση του για την διεκδίκηση

➖ αν ρητά έχει αναφέρει ότι δεν έχει θέση για την διεκδίκηση

Για περισσότερες λεπτομέρειες, στο τέλος της σελίδας μπορείτε να βρείτε για κάθε πολιτικό κόμμα είτε την απάντησή του στην επιστολή μας είτε, σε περίπτωση που δεν λάβαμε ποτέ απάντηση, τις δηλώσεις και τοποθετήσεις του με βάσει τις οποίες συμπληρώσαμε τον πίνακα.

Αν γνωρίζεις ότι ένα πολιτικό κόμμα έχει διαφορετική θέση σε συγκεκριμένη διεκδίκηση από αυτή που σημειώσαμε στον πίνακα, στείλε μας σχετικό link στην φόρμα επικοινωνίας.

ΣΥ.ΡΙΖ.Α.Νέα ΔημοκρατίαΚίνημα ΑλλαγήςΜέΡΑ25Πλεύση ΕλευθερίαςΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.
Επέκταση του πολιτικού γάμου και του δικαιώματος γονεϊκότητας σε ομόφυλα ζευγάρια και πλήρη πρόσβασή τους σε υπηρεσίες παιδοθεσίας και υποβοηθούμενης γονεϊκότητας.🟢🔴🟢🟢🟢
Αποδέσμευση της διαδικασίας της Νομικής Αναγνώρισης της Ταυτότητας Φύλου (διαδικασίας τροποποίησης του νομικά καταχωρισμένου φύλου) από την Δικαιοσύνη και αντικατάστασή της με μια πλήρως διοικητική, αποψυχιατρικοποιημένη διαδικασία.🟢🔴🟢🟢
Υποστήριξη και χρηματοδότηση ξενώνων που θα ειδικεύονται στην άστεγη ΛΟΑΤΚΙ νεολαία σε όλες τις περιφέρειες, ξεκινώντας με την Περιφέρεια Αττικής.🟢🟡
Οριζόντια απαγόρευση διακρίσεων με βάση το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου σε όλους του τομείς, μέσω της διαδικασίας που περιγράφει το Άρθρο 24 του Ν. 4443/2016 ή άλλης διαδικασίας.🟢🟢🟢
Ορθή και αμερόληπτη γλώσσα και ορολογία στα εκπαιδευτικά βιβλία, ώστε να μην αναπαράγονται ετεροκανονικά, πατριαρχικά, σεξιστικά ή cis-σεξιστικά στερεότυπα. Αναθεώρηση ή απόσυρση συγγραμμάτων όπου αναπαράγονται απαρχαιωμένες αντιλήψεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις.🟢
Σύγχρονη και συμπεριληπτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε όλες τις σχολικές βαθμίδες, η οποία θα σχεδιαστεί σε συνεργασία με την Κοινωνία των Πολιτών.🟢🟢
Υποστήριξη της πρότασης αναθεώρησης με στόχο τη σαφή προστασία του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου στο Άρθρο 5 του Συντάγματος.🟢🔴🔴
Ασφαλιστική κάλυψη των χειρουργικών επεμβάσεων που κρίνονται απαραίτητες για τα τρανς άτομα κατά τη διαδικασία της φυλομετάβασης.🟢🟢
Απαγόρευση των επεμβάσεων κανονικοποίσης φύλου σε intersex βρέφη, εκτός εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την υγεία τους, μέχρι να μπορούν να αποφασίσουν μόνα τους για τη σωματική τους ακεραιότητα.🟢
Κατάργηση της απόλυτης και κατηγορηματικής απαγόρευσης από την αιμοδοσία των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων από τον Κανονισμό Αιμοδοσίας και διαγραφή της σχετικής αναφοράς από το δελτίο ιστορικού αιμοδότη.🟢
Σύσταση ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ τα οποία να απευθύνονται σε ΛΟΑΤΚΙ άτομα τα οποία υφίστανται αποκλεισμούς από την εκπαίδευση ή και την εργασία.🟢
Προσθήκη της προστασίας με βάση την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου στους Ν. 3769/2009 και Ν. 4097/2012.🟢🟢
Προσθήκη των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στις ευάλωτες ομάδες προσφυγικού πληθυσμού που προβλέπει του Άρθρο 4 του Ν. 4375/2016.🟢

ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Εδώ θα βρείτε την απάντηση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στην επιστολή της καμπάνιας Ενημερώσου και Ψήφισε. Μπορείς να διαβάσεις τις θέσεις του αναλυτικά εδώ.

Νέα Δημοκρατία

Η Νέα Δημοκρατία δεν απάντησε στην επιστολή της καμπάνιας Ενημερώσου και Ψήφισε. Σύμφωνα με τις δηλώσεις και τοποθετήσεις της τα τελευταία χρόνια, δεν στηρίζει τον πολιτικό γάμο και την γονεϊκότητα σε ομόφυλα ζευγάρια ούτε την προσθήκη του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου στο Άρθρο 5 του Συντάγματος. Οι απόψεις της για την Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου είναι γνωστές και μπορείς να τις βρεις εδώ.

Κίνημα Αλλαγής

Το Κίνημα Αλλαγής δεν απάντησε στην επιστολή της καμπάνιας Ενημερώσου και Ψήφισε. Σύμφωνα με τις δηλώσεις και τοποθετήσεις του τα τελευταία χρόνια, δεν υποστηρίζει την προσθήκη του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου στο Άρθρο 5 του Συντάγματος. Οι θέσεις του για τις ΛΟΑΤΚΙ διεκδικήσεις υπάρχουν εδώ.

ΜέΡΑ25

Το ΜέΡΑ25 δεν απάντησε στην επιστολή της καμπάνιας Ενημερώσου και Ψήφισε. Γνωρίζουμε ότι στιρίζει το δικαίωμα πολιτικού γάμου και γονεϊκότητας σε ομόφυλα ζευγάρια και την βελτίωση της διαδικασίας για την Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου. Μπορείς να ανατρέξεις στις θέσεις του εδώ.

Πλεύση Ελευθερίας

Η Πλεύση Ελευθερίας δεν απάντησε στην επιστολή της καμπάνιας Ενημερώσου και Ψήφισε. Δεν γνωρίζουμε τις θέσεις της για τις ΛΟΑΤΚΙ διεκδικήσεις.