Σκοπός του Έργου

Σκοπός του Έργου “Πες το σ’ εμάς”, το οποίο υλοποιείται από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση “Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας”, είναι:

  • Η συγκέντρωση και καταγραφή περιστατικών βίας ή/και διακρίσεων λόγω ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου ή/και σεξουαλικού προσανατολισμού

  • η δωρεάν παροχή νομικής ή/και ψυχολογικής στήριξης στα θύματα, από εξειδικευμένους επαγγελματίες

  • η εκπαίδευση επαγγελματικών στελεχών, μελών και εθελοντών οργανώσεων /και άτυπων ομάδων υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων στην διαχείριση τέτοιων περιστατικών

  • η κατάρτιση και ευαισθητοποίηση νυν και μελλοντικών επαγγελματικών στελεχών των χώρων της Δημόσιας Τάξης και της Δικαιοσύνης πάνω σε ζητήματα βίας και διακρίσεων κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων

  • η ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας σχετικά με το φαινόμενο της ομοφοβίας/τρανσφοβίας/αμφιφοβίας και των διαφόρων εκφάνσεων τους.

Το Έργο δεν απευθύνεται μόνο σε όσους ανθρώπους έχουν δεχτεί βία ή/και διάκριση λόγω της ταυτότητας/έκφρασης φύλου ή/και του σεξουαλικού τους προσανατολισμού, αλλά και σε ανθρώπους που έχουν υπάρξει αυτόπτες μάρτυρες τέτοιων περιστατικών βίας ή/και διακρίσεων και επιθυμούν να τα αναφέρουν.

Οι επαφές με τους/τις ενδιαφερόμενους-ες είναι εμπιστευτικές και διασφαλίζεται πλήρως η ανωνυμία τους.

Υπηρεσίες του Έργου

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου, παρέχεται σε όλους τους ανθρώπους – ανεξαρτήτως χρώματος, ηλικίας, εθνικής καταγωγής, πολιτικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων – δωρεάν ψυχολογική και νομική υποστήριξη, εντός της Περιφέρειας Αττικής, από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Καταγραφή περιστατικών βίας ή διακρίσεων:

Η καταγραφή γίνεται με τη μέθοδο του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, δηλαδή μέσω προσωπικής συνέντευξης και συμπλήρωσης της Φόρμας του Δικτύου. Η διαδικασία είναι εμπιστευτική και διασφαλίζεται η ανωνυμία του ενδιαφερόμενου ατόμου.

Ψυχολογική υποστήριξη: 

Όταν ένα άτομο εκτίθεται σε μια τραυματική εμπειρία που απείλησε την σωματική του ακεραιότητα ή την ζωή του, τότε ενδεχομένως να παρουσιάσει ποικίλα συναισθηματικά ή/και σωματικά συμπτώματα, όπως αίσθηση αναβίωσης του τραυματικού γεγονότος μέσα από εφιάλτες ή flashbacks, αίσθημα ενοχής, αδυναμία συγκέντρωσης, ευερεθιστότητα και επιθετικότητα κλπ. Παρόμοια συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν και σε άτομα που υπήρξαν μάρτυρες τραυματικών γεγονότων. Τα συμπτώματα αυτά επηρεάζουν την λειτουργικότητα και την ποιότητα της ζωής του ατόμου.

Στο πρόγραμμα «Πες το σ’εμάς» παρέχονται συνεδρίες συμβουλευτικής – υποστηρικτικής κατεύθυνσης μέσα σε ασφαλές θεραπευτικό πλαίσιο από ψυχολόγο για την αποκατάσταση της ψυχικής υγείας του ατόμου. Ο αριθμός των απαιτούμενων συνεδριών προσαρμόζεται στις ανάγκες του εκάστοτε ωφελούμενου ατόμου.

Νομική υποστήριξη: 

Δικηγόρος θα παρέχει νομική υποστήριξη, μέσω εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, σε θύματα περιστατικών ομοφοβικής και τρανσφοβικής βίας. Σε περίπτωση που το θύμα το επιθυμεί, θα παρέχει τις υπηρεσίες του, μέσω της σύνταξης των απαραίτητων δικογράφων και λοιπών κειμένων, της προετοιμασίας των σχετικών φακέλων και της παράστασης ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων και αρχών, για τη νομική εκπροσώπηση του θύματος σε κάθε απαραίτητη δικαστική, διοικητική ή άλλη διαδικασία. 

Προσωπικό του Έργου

Θανάσης Θεοφιλόπουλος

Υπεύθυνος Έργου

Εύα Σπίνου

Ψυχολόγος

Νικόλας Χαμτζούδης

Νομικός Σύμβουλος

Χρηματοδότηση του Έργου

01/01/2016 έως σήμερα

Το Ίδρυμα για την Ανοιχτή Κοινωνία (Open Society Foundations) είναι ο αποκλειστικός χρηματοδότης του Έργου. Μάθετε περισσότερα για το Ίδρυμα εδώ.

29/10/2014 έως και 31/12/2015

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.  

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ.


Σχετικά με το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ

Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) ενώνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία στην Ενιαία Αγορά. Ο Ευρωπαϊκός Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του ΕΟΧ ιδρύθηκε το 1994, με σκοπό τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην Ευρώπη και την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων μεταξύ των κρατών δικαιούχων και των κρατών δωρητών. Για την περίοδο 2009 – 2014, ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ διαθέτει κονδύλια συνολικού ύψους €1,79 δις, με τη Νορβηγία να συνεισφέρει το 97% του συνολικού ποσού. Οι δωρεές αφορούν ΜΚΟ, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στις 12 πιο πρόσφατες χώρες-μέλη της Ε.Ε., στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Η συνεργασία με τους φορείς των χωρών του ΕΟΧ είναι ευρύτατη και οι συναφείς δραστηριότητες έχουν ορίζοντα υλοποίησης το 2016. Βασικοί τομείς υποστήριξης είναι το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, η έρευνα και οι υποτροφίες, η κοινωνία των πολιτών, η υγεία, η ισότητα των φύλων, η δικαιοσύνη και η πολιτιστική κληρονομιά.

Μάθε περισσότερα εδώ


 Σχετικά με το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς κοινωφελείς οργανισμούς στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1973 από τον Πρόδρομο Μποδοσάκη – Αθανασιάδη, ο οποίος αποφάσισε να διαθέσει την περιουσία του για την ενίσχυση και προώθηση της εκπαίδευσης, , της υγείας, και της προστασίας του περιβάλλοντος. Επιπλέον, το Ίδρυμα υποστηρίζει ΜΚΟ που εργάζονται με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει βαθιά γνώση του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού τομέα στην Ελλάδα και από τη στιγμή της ίδρυσης του μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί περισσότερα από €400 εκατομμύρια, που έχουν δαπανηθεί δίνοντας έμφαση στη μείωση της ανισότητας των ευκαιριών, στην εκπαίδευση των νέων, στη βελτίωση ιατρικών και ερευνητικών υποδομών και στην προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Μάθετε περισσότερα για το Ίδρυμα εδώ.

01/02/2015 έως και 20/12/2015

Το Ίδρυμα για την Ανοιχτή Κοινωνία (Open Society Foundations) χρηματοδότησε επιπλέον δράσεις και εκδηλώσεις του Έργου.