Η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας άλλαξε
στο πλαίσιο του GDPR και μπορείς να την διαβάσεις παρακάτω.

Η Colour Youth, Κοινότητα Lgbtq Νέων Αθήνας που εδρεύει στην Αθήνα, (οδός Σαχτούρη, 3), στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με εμπιστευτικότητα και σεβασμό, λαμβάνοντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την περαιτέρω προστασία τους.

  1. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται κατά την εγγραφή στο newsletter: E- mail
  2. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται κατά την εγγραφή στην ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας στην ιστοσελίδα της Colour Youth. (όνομα, e-mail)

Οι  σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας είναι οι ακόλουθοι:

  • Aποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω e-mails (e-newsletter), ή/και άλλων ενημερωτικών μέσων για εθελοντικές δράσεις και νέα του οργανισμού.

Η Colour Youth διατηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για όσο χρόνο είστε εγγεγραμμένοι στην ιστοσελίδα www.colouryouth.gr

Η Colour Youth αποτελεί τη διαχειρίστρια της ιστοσελίδας της www.colouryouth.gr .

Τα προσωπικά σας στοιχεία μεταφέρονται ή/και διατηρούνται από-προς:

  • Στην εκάστοτε πλατφόρμα email marketing που χρησιμοποιεί ο οργανισμός. Κατά την ημερομηνία 24/5/2018 η ανωτέρω πλατφόρμα είναι το MailChimp.
  • Στην εκάστοτε εταιρεία την οποία δύναται να συνεργαστεί ο οργανισμός Colour Youth για την δημιουργία και τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας, καθώς θα παρέχεται πρόσβαση στο backend της ιστοσελίδας.

Οι ανωτέρω συνεργάτες δεν δύναται να επικοινωνήσουν μαζί σας ή να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιοδήποτε άλλο λόγο παρά μόνο μέσω του οργανισμού Colour Youth.

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. O οργανισμός και οι συνεργαζόμενοι με αυτόν χρησιμοποιούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, ακολουθούν κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψουν τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Σας ενημερώνουμε ότι για όλους τους ανωτέρο αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας μπορείτε να ασκήσετε κατά περίπτωση οποτεδήποτε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και το δικαίωμα φορητότητας ή/και αντίρρησης χωρίς ειδική προς τούτο αιτιολογία αποστέλλοντας σχετική επιστολή στον οργανισμό μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected] ή και με έγγραφο αίτημά σας που μπορεί να αποσταλθεί στην διεύθυνση Σαχτούρη 3, Ψυρρή, 10553.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, ο οργανισμός θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός (1) μηνός από την υποβολή και ταυτοποίησή του, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σας σχετικού δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Ειδικότερα για την ανάκληση συγκατάθεσης χρήσης της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης αυτή μπορεί να υλοποιηθεί και ηλεκτρονικά ακολουθώντας το σχετικό link και τις παρεχόμενες οδηγίες που ενσωματώνονται σε κάθε σχετική επικοινωνία (unsubscribe).