Λογότυπο Come Forward

ΒΓΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ!

Ενδυνάμωση και υποστήριξη ΛΟΑΤΚΙ+ θυμάτων εγκλημάτων μισούς

Το ζήτημα της καταπολέμησης των ΛΟΑΤ εγκλημάτων μίσους όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται από διεθνείς οργανισμούς, καθώς και πολλές κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη. Παρά το γεγονός αυτό, απομένει ακόμα να αναπτυχθούν με συνοχή διασυνοριακές προσπάθειες για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Για να καταπολεμηθεί με επιτυχία, χρειάζεται μια αποτελεσματική πολύ-υπηρεσιακή απάντηση, αντιμετωπίζοντας τόσο την ελλιπή αναφορά όσο και την παροχή προσιτών υποστηρικτικών υπηρεσιών για τα θύματα.
Στόχοι του έργου:

 • Η αύξηση του αριθμού των πρώτης γραμμής ειδικών κέντρων αναφοράς με την οικοδόμηση ικανοτήτων της κοινωνίας των πολιτών και των επίσημων εταίρων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
 • Η βελτίωση της πρόσβασης σε εξειδικευμένη υποστήριξη μέσω της οικοδόμησης της ικανότητας των παρόχων υπηρεσιών υποστήριξης για θύματα.
 • Η ανταλλαγή καλών πρακτικών, η ενίσχυση της διασυνοριακής και δι-υπηρεσιακής συνεργασίας.
 • Η αύξηση της ευαισθητοποίησης και η ενδυνάμωση των θυμάτων.
Κύριες Δραστηριότητες:

 • Έρευνα για τα μη δηλωμένα αντί-ΛΟΑΤ εγκλήματα μίσους, υποστηρίζοντας τις ανάγκες των θυμάτων, την αξιολόγηση των αναγκών και των βέλτιστων πρακτικών.
 • Δημιουργία μιας ομάδας διεθνών εκπαιδευτών.
 • Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη.
 • Εκστρατεία ευαισθητοποίησης.
 • Δραστηριότητες διάδοσης, όπως η διεθνής διάσκεψη, πληροφοριακό υλικό και έκδοση βιβλίων.
Συνεργάτες:

 • Universitàdegli Studi di Brescia, Ιταλία
 • Avvocatura per iDiritti LGBTI, Ιταλία
 • Cavaria, Βέλγιο
 • Interfederal Centre for Equal Opportunities, Βέλγιο
 • Institute for the Equal of Women and Men, Βέλγιο
 • Bilitis Resource Centre, Βουλγαρία
 • GLAS, Βουλγαρία
 • Bulgarian Lawyers for Human Rights Foundation, Βουλγαρία
 • Zagreb Pride, Κροατία
 • Human Rights House Zagreb, Κροατία
 • PRAKSIS, Ελλάδα
 • Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας, Ελλάδα
 • Συνήγορος του Πολίτη, Ελλάδα
 • Háttér Társaság a Melegekért, Ουγγαρία
 • Lithuanian Gay League, Λιθουανία
 • Human Rights Monitoring Institute, Λιθουανία
 • Lambda Warszawa, Πολωνία
 • Commissioner for Human Rights, Πολωνία
 • Gabinetd’estudis Socials SCCL, Ισπανία
 • Universitat de Girona, Ισπανία
 • Galop, Ηνωμένο Βασίλειο
 • ILGA-Europe, Διεθνής οργάνωση
 • Transgender Europe, Διεθνής οργάνωση
Σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης