Σήμερα, 18 Ιουνίου 2016, δεύτερη ημέρα του 1ου LGBTQI+ Pride της Πάτρας, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ανοιχτό Εκπαιδευτικό Εργαστήριο, με θέμα «Διακρίσεις, Βία και LGBTQ+ Νεολαία».

Βασικός σκοπός του Εργαστηρίου αυτού ήταν η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών ενδεδειγμένης αντίδρασης σε περιστατικά βίας ή διάκρισης λόγω ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου ή/και σεξουαλικού προσανατολισμού, η πληροφόρηση για το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τη ρατσιστική βία και τις διακρίσεις, καθώς και για δομές/φορείς που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες. Το Εκπαιδευτικό Εργαστήριο απευθυνόταν σε νέες-ους ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπους αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.

Την εκπαίδευση ανέλαβαν οι:

– κ. Χρυσούλα Ηλιοπούλου, ψυχολόγος, μέλος Δ.Ο. της Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας,

– κ. Γιώργος-Κυβέλη Παπαδημητρίου, ψυχολόγος, μέλος της Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας, Συμπρόεδρος της International LGBTQI Youth and Student Organization (IGLYO).

Οι συμμετέχοντες-ουσες έλαβαν εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό του Έργου «Πες το σ’ εμάς». Θερμές ευχαριστίες αξίζουν στους/στις διοργανωτές/διοργανώτριες του 1ου LGBTQI+ Pride στην Πάτρα για την φιλοξενία και την υποστήριξη.

Το Εκπαιδευτικό Εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Πες το σ’ εμάς», το οποίο υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος για την Ανοιχτή Κοινωνία (Open Society Foundations).