Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Colour Youth Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας ανακοινώνει την έκδοση (και δωρεάν διάθεση) ενημερωτικού φυλλαδίου με βασικές κατευθυντήριες οδηγίες ενδεδειγμένης αντίδρασης σε περιστατικά βίας ή διάκρισης λόγω ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου ή/και σεξουαλικού προσανατολισμού.

Η έκδοση αυτή αφορά όχι μόνο ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπους που υφίστανται βία ή διάκριση αλλά και αυτόπτες μάρτυρες τέτοιων περιστατικών. Επίσης, σε αυτή την έκδοση περιλαμβάνονται στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιων φορέων για την καταγγελία τέτοιων περιστατικών ή/και τη λήψη υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Το ενημερωτικό φυλλάδιο διατίθεται στην ιστοσελίδα του Έργου www.pestosemas.com για on-line ανάγνωση ή δωρεάν κατέβασμα. Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να απευθύνονται στην Colour Youth Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας για αντίτυπα.

H έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης τους Έργου «Πες το σ’ εμάς». Το έργο υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος για την Ανοιχτή Κοινωνία (Open Society Foundations).