Στις  8 Μαρτίου γιορτάζεται από το 1909 η κατοχύρωση ίσων δικαιωμάτων για τις  γυναίκες παγκοσμίως. Όπως πολλές παγκόσμιες ημέρες, η Ημέρα της  Γυναίκας προκαλεί ενστάσεις σχετικά με την αναγκαιότητα, τη σημασία και  το χαρακτήρα εορτασμού της σε διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά  πλαίσια καθώς για πολλούς φαίνεται να έχει επιτευχθεί πλήρης ισότητα  μεταξύ των φύλων. Είναι όμως η ισότητα για την οποία γίνεται λόγος  δεδομένη και κεκτημένη; Σε ποιο βαθμό και σε ποια πλαίσια έχει  επιτευχθεί; Η παγκόσμια ημέρα εορτασμού αντιστοιχεί σε ένα παγκόσμιο  φαινόμενο; Το γεγονός ότι υπάρχουν χώρες όπως η Κίνα και το Ιράν  στις οποίες δράσεις στα πλαίσια της ημέρας έχουν κατασταλεί βίαια στο  πρόσφατο παρελθόν επιτρέπει να μιλήσουμε για ισότητα φύλων σε παγκόσμια  εμβέλεια;

Φαινόμενα  έμφυλης βίας, σεξουαλικής κακοποίησης, οικονομικής και εργασιακής  ανισότητας, περιορισμένης εκπροσώπησης στην πολιτική και στο δημόσιο  λόγο, περιορισμού των δικαιωμάτων στην εκπαίδευση, στην κυριότητα του  σώματος και της σεξουαλικότητας, αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα μη  επίτευξης ισότητας στη σημερινή εποχή και αποτελούν βιώματα των  περισσότερων γυναικών ακόμα και σε κοινωνίες που φαινομενικά τα  δικαιώματά τους είναι κατοχυρωμένα. Καθημερινά οι γυναίκες υφίστανται  ποικίλες μορφές κακοποίησης που δεν περικλείονται μόνο στην εκτεταμένη  έννοια του βιασμού. Η κακοποίηση εντοπίζεται σε πολλές καθημερινές  πρακτικές τις οποίες δεν αναγνωρίζουμε γιατί έχουν λάβει φυσικοποιημένη  μορφή.

Τέτοιες  φυσικοποιημένες, μη ποινικοποιημένες πρακτικές εφαρμόζονται στο πεδίο  του σώματος, της σεξουαλικότητας και εν γένει διακρίσεις λόγω του φύλου  σε εργασιακό, πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, υποτίμηση και  ταπείνωση του γυναικείου λόγου και πράξεων, προσβολή και μη αποδοχή της  έμφυλης ταυτότητας βάσει κανονιστικών αντιλήψεων για το δίπολο του φύλου  που οδηγεί σε κακοποιητικές, τρανσφοβικές συμπεριφορές.

Μήπως  πρέπει να αναρωτηθούμε με ποια κριτήρια συμπεριλαμβάνεται κάποια στον  όρο “γυναίκα” και αν τελικά  εκφράζονται εξίσου οι διεκδικήσεις και οι  ανάγκες κάθε ατόμου που ανήκει σε αυτή την κατηγορία; Ως LGBTQ+ ομάδα επιδιώκουμε  όταν αναφερόμαστε στον όρο “γυναίκα” και ιδιαίτερα στο πλαίσιο μιας  επετείου με πολιτικό χαρακτήρα, να λαμβάνουμε ενεργά υπόψη ιδιαίτερα  ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες της ευρύτερης κατηγορίας, όπως λεσβίες,  αμφιφυλόφιλες, τρανς και ασέξουαλ γυναίκες καθώς και άτομα που δεν  εμπίπτουν αυστηρά στα όρια του διπόλου του φύλου. Ένα βασικό βήμα για  την αναγνώριση, κατανόηση και καταπολέμηση των έμφυλων ανισοτήτων είναι η  αποδόμηση των κοινωνικών ρόλων που αποδίδονται στο άτομο με βάση το  φύλο του κατά τη γέννησή του και προκαθορίζουν το σύνολο της κοινωνικής  του συμπεριφοράς. Δεν είμαστε όλες γυναίκες με τον ίδιο τρόπο, αλλά οι  ταυτότητές μας διαμορφώνονται μέσω του αυτοπροσδιορισμού μας, των  πρακτικών που επιτελούμε και του διαθεματικού συνδυασμού παραγόντων όπως  η τάξη, η φυλή, η θρησκεία, η αρτιμέλεια, η σωματική και ψυχική υγεία, ο  σεξουαλικός προσανατολισμός και η έκφραση του φύλου.

Ως Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας, ζητάμε ορατότητα, αλληλεγγύη, ισότιμη αντιμετώπιση και συμπερίληψη στο  δημόσιο διάλογο, σεβασμό των ταυτοτήτων μας, καθώς υπάρχει ακόμη πολύς  δρόμος για την επίτευξη της ισότητας την οποία προτάσσει η συγκεκριμένη  ημέρα. Δεν αρκεί μία ημέρα δράστηριοποίησης κατά τη διάρκεια του χρόνου,  αλλά η ευκαιρία για την υπενθύμιση της επιτακτικής ανάγκης  για ενεργοποίηση κρίνεται απαραίτητη.