Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Colour Youth Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας ανακοινώνει τη δημοσίευση και τη δωρεάν διάθεση σε ηλεκτρονική μορφή διάθεση της Έκθεσης:

«Ομοφοβική, τρανσφοβική βία και διακρίσεις στην Ελλάδα: Έκθεση αποτελεσμάτων Έργου «Πες το σ’ εμάς» 01/04/2014 – 30/11/2015 –  Περιλαμβάνει τις επίσημες θέσεις και διεκδικήσεις της Colour Youth – Κοινότητας LGBTQ Νέων Αθήνας».

Η Έκθεση περιλαμβάνει δεδομένα για τη βία και τις διακρίσεις στην Ελλάδα – λόγω ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου ή/και σεξουαλικού προσανατολισμού – τα οποία συλλέχθηκαν κατά την υλοποίηση του Έργου «Πες το σ’ εμάς»,[1] από την 1η Απριλίου 2014 έως και την 30η Νοεμβρίου 2015.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Έργου, είναι η δυνατότητα καταγραφής τόσο περιστατικών βίας όσο και περιστατικών διακρίσεων, η δυνατότητα καταγραφής αυτών των περιστατικών από τα ίδια τα θύματα ή από αυτόπτες μάρτυρες, καθώς και η δυνατότητα καταγραφής περιστατικών ανεξαρτήτως ηλικίας του/των θύματος-ων και χρονολογίας του περιστατικού.

Την επεξεργασία των δεδομένων, τη σύνταξη και την επιμέλεια της Έκθεσης, ανέλαβε ο κ. Θανάσης Θεοφιλόπουλος, κοινωνιολόγος, υπ. διδάκτορας Παντείου Πανεπιστημίου και Υπεύθυνος του Έργου «Πες το σ’ εμάς».

H συγκεκριμένη έκδοση πραγματοποιείται με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος για την Ανοιχτή Κοινωνία (Open Society Foundations).

Η Έκθεση διατίθεται δωρεάν και αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Έργου https://www.pestosemas.com/.

[1] Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.