Σήμερα, 4 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων της ΜΚΟ Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας με την Συντονίστρια του Έργου «ΝΕΩΝ ΧΩΡΑ» της ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ, κ. Ειρήνη Ανδριώτη, στις εγκαταστάσεις του ομώνυμου Κέντρου Υποστήριξης Νέων της ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ.

Συγκεκριμένα, συμμετείχαν από την Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας οι:

  • κ. Θανάσης Θεοφιλόπουλος, Υπεύθυνος Έργου «Πες το σ’ εμάς», Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας
  • κ. Κωνσταντίνος Παντικίου, Μέλος Δ.Ο. Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής, οι εκπρόσωποι της Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας είχαν την ευκαιρία να ενημερώσουν την κ. Ε. Ανδριώτη, για το Έργο «Πες το σ’ εμάς»[1] που υλοποιεί η Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας, καθώς και για το Έργο «Υποστηρικτικές, συνοδευτικές και νομικές υπηρεσίες σε θύματα εγκλημάτων μίσους»,[2] στο οποίο η Οργάνωση είναι εταίρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Ακόμα, οι εκπρόσωποι της Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας ενημερώθηκαν αναλυτικά από την κ. Ε. Ανδριώτη για τις υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Υποστήριξης Νέων της ΑΡΣΙΣ «ΝΕΩΝ ΧΩΡΑ» σε εφήβους, μετεφήβους και νεαρούς ενήλικες (15 -25 χρόνων) με στόχο την πρόληψη της νεανικής περιθωριοποίησης, την εμψύχωση και ενδυνάμωση των νέων και την προώθηση της κοινωνικής τους συμμετοχής.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα. Αναδείχθηκαν πεδία αμοιβαίου ενδιαφέροντος και συμφωνήθηκε η συνέχιση των επαφών μεταξύ των δύο Οργανώσεων, με σκοπό την συνεργασία για παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε ανηλίκους και νεαρούς ενήλικες που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση.

[1] Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.  

[2] Όπ. π.