Σήμερα, 05/05/2015, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο γραφείο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με τον Ειδικό Εισηγητή για τις σύγχρονες μορφές ρατσισμού, των φυλετικών διακρίσεων, της ξενοφοβίας και της σχετιζόμενης μισαλλοδοξίας του Ο.Η.Ε. κ. Μutuma Ruteere και τον Human Rights Officer, Special Procedures Branch του Ο.Η.Ε. κ. Thierry Del Prado.

Οι κ. Μutuma Ruteere και Thierry Del Prado, ενημερώθηκαν αναλυτικά από τον κ. Κωνσταντίνο Παντικίου, μέλος της Δ.Ο. της Colour Youth, Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας, για την υλοποίηση του Έργου «Πες το σ’ εμάς».

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.