Στις 31/03/2015, πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπειών των ΜΚΟ Colour Youth, Κοινότητα – LGBTQ Νέων Αθήνας και Κλίμακα, στα γραφεία της Κλίμακας (Μεγάλου Βασιλείου 14 & Δεκελέων, Αθήνα).

Συγκεκριμένα, συναντήθηκαν ο Πρόεδρος της ΜΚΟ Colour Youth, Κοινότητα – LGBTQ Νέων Αθήνας, Γιώργος Παπαδημητρίου, με τον Πρόεδρο της ΜΚΟ Κλίμακα, Κυριάκο Κατσαδώρο. Στη συνάντηση παρευρίσκονταν επίσης:

– Θανάσης Θεοφιλόπουλος, Υπεύθυνος Έργου «Πες το σ’ εμάς».

– Κωνσταντῖνος Παντικίου, Μέλος Δ.Ο. Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας. – Άντα Αλαμάνου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας, Κλίμακα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής, η αντιπροσωπεία της Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας ενημερώθηκε για τα προγράμματα, τις δομές φιλοξενίας και τις υπηρεσίες πρόληψης, θεραπευτικής αντιμετώπισης και αποκατάστασης μελών ευπαθών κοινωνικών ομάδων της Κλίμακας. Επιπλέον, η αντιπροσωπεία της ΜΚΟ Κλίμακα, ενημερώθηκε για το Έργο «Πες το σ’ εμάς» που υλοποιεί η Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας, καθώς και για το Έργο «Υποστηρικτικές, συνοδευτικές και νομικές υπηρεσίες σε θύματα εγκλημάτων μίσους», στο οποίο το Σωματείο Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας είναι εταίρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Και τα δύο αυτά Έργα χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα και αναδείχθηκαν πεδία πιθανής συνεργασίας. Συμφωνήθηκε να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις μεταξύ των Οργανώσεων, με σκοπό την ανάληψη κοινών δράσεων για την προστασία ανθρώπων που βρίσκονται σε εξαιρετικά ευάλωτη θέση.