Συνάντηση της Colour Youth με την πρεσβεία του Μαυροβουνίου

Συνάντηση της Colour Youth με την πρεσβεία του Μαυροβουνίου

Συναντηθήκαμε σήμερα με την Πρεσβεία του Μαυροβουνίου. Συζητήθηκε η τοπική δράση της Colour Youth, η νομική κατάσταση των LGBTQ δικαιωμάτων σε Ελλάδα και Μαυροβούνιο και η πιθανότητα περαιτέρω διασύνδεσης της κοινωνίας των πολιτών των δύο χωρών. Την Πρεσβεία του...