Στις 16 Νοεμβρίου η Διεθνής Ένωση Επαγγελματιών για την Υγεία των Τρανς Ατόμων εξέδωσε την ανανεωμένη θέση της σχετικά με την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, αντικαθιστώντας την από 19 Ιανουαρίου 2015 θέση της.

Στην ανακοίνωση της η WPATH αναγνωρίζει την ανάγκη για διαφανείς, διοικητικές διαδικασίες νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου, που θα είναι προσβάσιμες σε όλα τα τρανς άτομα.

Η WPATH κάνει ειδική μνεία κάνει στην ανάγκη για πρόσβαση σε διαδικασίες νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου για ανήλικα, έγγαμα αλλά και τρανς άτομα που έχουν παιδιά, ενώ συνιστά την συμπερίληψη τρίτης καταχώρησης φύλου, η οποία θα κάλυπτε όσα άτομα βρίσκονται εκτός του δίπολου του φύλου.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της WPATH, μεταφρασμένη στα ελληνικά:

 

“Η Διεθνής Ένωση Επαγγελματιών για την Υγεία των Τρανς Ατόμων (WPATH) αναγνωρίζει ότι, για την βέλτιστη φυσική και ψυχική υγεία, τα άτομα θα πρέπει να μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα την ταυτότητα φύλου τους, ασχέτως εάν αυτή η ταυτότητα συμμορφώνεται στις προσδοκίες των άλλων. Η WPATH αναγνωρίζει ακόμα το δικαίωμα όλων των ανθρώπων σε έγγραφα ταυτοποίησης που συμβαδίζουν με την ταυτότητα φύλου τους, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων εκείνων που καθορίζουν νομικά το φύλο του ανθρώπου. Τέτοια έγγραφα είναι απαραίτητα για την δυνατότητα όλων των ατόμων να απολαμβάνουν δικαιώματα και ευκαιρίες ίσα με αυτά που είναι διαθέσιμα σε άλλα άτομα• το να έχουν πρόσβαση σε στέγαση, εκπαίδευση, εργασία και υπηρεσίες υγείας, να ταξιδεύουν, να διεκπεραιώνουν καθημερινές συναλλαγές και να απολαμβάνουν ασφάλεια Τα τρανς άτομα, ασχέτως του αυτοπροσδιορισμού ή της εμφάνισης τους, πρέπει να απολαμβάνουν την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου που όλα τα άτομα προσδοκούν και αξίζουν.

Ιατρικά και άλλα εμπόδια στην αναγνώριση της ταυτότητας φύλου για τα τρανς άτομα μπορεί να βλάψει την φυσική και ψυχική τους υγεία. Η WPATH είναι αντίθετη σε όλες τις ιατρικές προϋποθέσεις που συνιστούν φραγμό για όσα άτομα επιθυμούν να αλλάξουν το φύλο στα επίσημα έγγραφα τους. Αυτές συμπεριλαμβάνουν προϋποθέσεις για διάγνωση, συμβουλευτική ή θεραπεία, αναστολείς εφηβείας, ορμόνες, οποιουδήποτε είδους εγχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων αυτών που επιφέρουν στείρωση), ή οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις για οποιουδήποτε άλλου τύπου κλινική θεραπεία ή επιστολές από ιατρούς. Η WPATH υποστηρίζει ότι το έγγαμο και γονεϊκό στάτους δε θα πρέπει να αποτελούν εμπόδια στην αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, και αντιτίθεται στις προϋποθέσεις υποβολής των ατόμων σε περιόδους όπου πρέπει να ζουν ανοιχτά στο πραγματικό τους φύλο, ή για επιβεβλημένες περιόδους αναμονής ή επιβεβαίωσης από τη στιγμή που τα άτομα έχουν αιτηθεί την αλλαγή των εγγράφων. Επιπλέον, οι δικαστικές ακροάσεις μπορούν να δημιουργήσουν ψυχολογικά, καθώς και οικονομικά και λογιστικά εμπόδια στην αλλαγή του φύλου στα έγγραφα, και μπορεί ακόμα να καταπατήσουν τα δικαιώματα και τις ανάγκες για την προστασία της ιδιωτικότητας.

Η WPATH υποστηρίζει ότι κατάλληλη αναγνώριση της ταυτότητας φύλου θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στα νέα τρανς άτομα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι ανήλικα, καθώς και σε άτομα που είναι κρατούμενα ή βρίσκονται σε ιδρύματα. Η WPATH αναγνωρίζει πως υπάρχει ένα φάσμα ταυτοτήτων φύλου, και πως οι επιλογές που περιορίζονται στο Αρσενικό ή Θηλυκό αντανακλούν πιθανώς ανεπαρκώς όλες τις ταυτότητες φύλου. Μια επιλογή X, NB (non-binary), ή Άλλο (ως παραδείγματα) θα πρέπει να είναι διαθέσιμη για τα άτομα που θέλουν να την επιλέξουν.

Η WPATH καλεί τις κυβερνήσεις να εξαλείψουν τους φραγμούς για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου και να θεσπίσουν διαφανείς, οικονομικά άλλα και γενικώς προσβάσιμες διοικητικές διαδικασίες βασισμένες στον αυτοπροσδιορισμό, όταν το πεδίο του φύλου θεωρείται απαραίτητο στα έγγραφα ταυτοποίησης. Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να είναι βασισμένες στη νομοθεσία και να προστατεύουν την ιδιωτικότητα.”

 

Μπορείτε να βρειτε την τοποθέτηση της WPATH στα αγγλικά εδω.