Στα πλαίσια του θεματικού μήνα του φεμινισμού, επιθυμούμε να συζητήσουμε για τους ποικίλλους τροπους με τους οποίους η πατριαρχία επηρεάζει όλ@ μας.

Η ταινία της Jennifer Siebel Newsom “The Mask you Live in” παρουσιάζει τις μορφές καταπίεσης που υφίστανται οι άνδρες και τα αγόρια από τα πρότυπα της τοξικής αρρενωπότητας που καταλαμβάνουν κυρίαρχο ρόλο σε πατριαρχικές κοινωνίες.

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση.

Saturday Meeting Details:
Day: Σάββατο 20/5
Time: 18:00 μ.μ. – 21:00 μ.μ.
Place: Colour Youth (Sachtouri 3, Psirri)