Στις 20 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση γνωριμίας στελεχών της Colour Youth – Κοινότητας LGBTQ Νέων Αθήνας με την κ. Ελένη Πετράκη, Υπεύθυνη του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης της Υπηρεσίας Ασύλου. Συγκεκριμένα, εκ μέρους της Colour Youth, συμμετείχαν η κ. Άννα Παπάζογλου, Αρμόδια της Colour Youth για Ζητήματα Ασύλου και ο κ. Θανάσης Θεοφιλόπουλος, Υπεύθυνος του Έργου «Πες το σ’ εμάς».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τα στελέχη της ColourYouth ενημερώθηκαν αναλυτικά από την κ. Ελένη Πετράκη, για το έργο της Υπηρεσίας Ασύλου και για τις προκλήσεις που αυτή αντιμετωπίζει. Η κ. Πετράκη, ενημερώθηκε για τις ενέργειες της Colour Youth για την υποστήριξη ΛΟΑΤΚΙ+ αιτούντων άσυλο, καθώς και για την υλοποίηση και τον σκοπό του Έργου «Πες το σ’ εμάς». Επίσης, διερευνήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ της Υπηρεσίας Ασύλου και της Colour Youth, για την υποδοχή και υποστήριξη αιτούντων άσυλο, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με συστηματικέςδιώξεις ή/και άμεσους κινδύνους για τη ζωή τους στη χώρα προέλευσης, εξαιτίας της ταυτότητας φύλου τους ή/και του σεξουαλικού τους προσανατολισμού.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα. Διαπιστώθηκε η αμοιβαία και ισχυρή θέληση για συστηματική συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων και συμφωνήθηκε να γίνουν τα απαραίτητα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.