Η Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας, σε συνέχεια της συμμετοχής της στην ακρόαση φορέων που διοργάνωσε η Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης το οποίο μεταξύ άλλων αντικαθιστά το νόμο περί της αρχής ίσης μεταχείρισης, θα ήθελε να εκφράσει τις απόψεις της για τον ισχυρισμό του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σύμφωνα με τον οποίο το αίτημα του LGBTQ κινήματος για διεύρυνση του Άρθρου 3 του σχεδίου νόμου ώστε να συμπεριλαμβάνει τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου καλύπτεται από το Άρθρο 11.

Αρχίζοντας από τα προφανή, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι το Άρθρο 11 αναφέρεται μόνο στη συναλλακτική διάθεση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών στο κοινό, ενώ δεν αναφέρεται ρητά σε θέματα Υγείας, Εκπαίδευσης και Στέγασης. Συνεπώς είναι σαφές πως σημαντικότατοι τομείς δεν καλύπτονται με τρόπο ξεκάθαρο.

Πέρα από αυτό, το Άρθρο 11 κάνει σαφές πως μιλάει μόνο για την “κατά τον παρόντα νόμο” απαγόρευση της διακριτικής μεταχείρισης. Ο καθορισμός του τι συνιστά απαγορευμένη μεταχείριση “κατά τον παρόντα νόμο” περιγράφεται στα Άρθρα 2-6 του σχεδίου νόμου. Σε αυτά περιλαμβάνεται και το ελλιπές Άρθρο 3, το οποίο ζητούμε να διευρυνθεί ώστε να προστατεύει από διακρίσεις με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου.

Παράλληλα, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι για εμάς η τροποποίηση του Άρθρου 3 έχει συμβολική αξία πέρα από νομική, καθώς είναι σημαντικό για την LGBTQ κοινότητα να αισθάνεται ασφάλεια και κάλυψη από περιστατικά διακριτικής μεταχείρισης. Ο νόμος αυτός, με τον τρόπο που είναι διατυπωμένο το Άρθρο 3 μόνο ανασφάλεια μπορεί να μας προκαλέσει στους τομείς πέρα από την εργασία και την απασχόληση. Δεν μπορούμε παρά να αναρωτηθούμε τους λόγους για τους οποίους αρνείται να προχωρήσει η Κυβέρνηση στην επέκταση του Άρθρου 3.

Θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι χαιρετίζουμε το σχέδιο νόμου στο σύνολό του. Καλούμε, όμως, την Κυβέρνηση να νομοθετήσει με θάρρος και ενσυναίσθηση. Ευελπιστούμε στην διεύρυνση του Άρθρου 3 και την υπερψήφιση του σχεδίου νόμου στο σύνολό του από την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων το συντομότερο.