Την Τετάρτη 16/11, η Colour Youth συμμετείχε σε ακρόαση φορέων της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων σχετικά με το νομοσχέδιο για την ίση μεταχείριση. Στην επιτροπή μεταφέραμε τις θέσεις που έχουμε ήδη εκφράσει από τον Ιούλιο στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης. Εκ μέρους της Colour Youth τον λόγο τον είχε ο Φοίβος Στεργιάννης.

Διαβάστε την ομιλία της Colour Youth παρακάτω:

Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, Αξιότιμες κυρίες βουλεύτριες,

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,

Αρχίζοντας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της Colour Youth – Κοινότητας LGBTQ Νέων Αθήνας για την πρόσκληση

Θεωρούμε το υπό συζήτηση νομοσχέδιο πολύ σημαντικό για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών της LGBTQ κοινότητας και άλλων ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.

Πιο συγκεκριμένα θεωρούμε πολύ σημαντική την, για πρώτη φορά, απαγόρευση των διακρίσεων στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης με βάση την ταυτότητα φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου.

Δε μπορούμε να τονίσουμε αρκετά τις διακρίσεις που υφίστανται τα τρανς άτομα σε όλο το φάσμα της καθημερινότητάς τους και ειδικά στο χώρο της εργασίας.

Επίσης, χαιρετίζουμε την αντικατάσταση του όρου «γενετήσιος προσανατολισμός» που χρησιμοποιεί ο υφιστάμενος νόμος 3304/2005 με τον ορθότερο όρο «σεξουαλικός προσανατολισμός».

Στη συνέχεια, όμως, θα θέλαμε να αναφερθούμε στα τμήματα του νόμου που θεωρούμε ότι χρήζουν βελτίωσης.

Ως πιο σημαντική θα αναφέρουμε την επεκταστη του άρθρου 3 ώστε να συμπεριλαμβάνει και τις διακρίσεις με βάση το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου πέρα από τους τομείς της εργασίας και της απασχόλησης.

Για μεγάλο μέρος της κοινότητάς μας η πρόσβαση και η ίση μεταχείριση στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης, της υγειονομικής περίθαλψης, των κοινωνικών παροχών, της εκπαίδευσης και της πρόσβασης στη διάθεση και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών δεν είναι δεδομένη.

Για παράδειγμα, ένα ομόφυλο ζευγάρι κατά την αναζήτηση οικογενειακής στέγης, ένα τρανς άτομο στο χώρο της έκπαίδευσης ή ένα ίντερσεξ άτομο που χρειάζεται υγειονομική περίθαλψη είναι σχεδόν βέβαιο πως θα έρθουν αντιμέτωπα με διακρίσεις.

Γι αυτούς τους λόγους θεωρούμε λάθος και δεν κατανοούμε τους λόγους μη επέκτασης της αρχής ισης μεταχείρισης των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων και στους τομείς αυτούς.

Γνωρίζουμε ότι το νομοσχέδιο αποτελεί ενσωμάτωση ενωσιακής οδηγίας, αλλά αυτό αποτελεί δέσμευση για το ελάχιστο επίπεδο προστασίας και σε καμία περίπτωση δεν εμποδίζει τον εθνικό νομοθέτη να επεκτείνει το επίπεδο προστασίας.

Σε κάθε περίπτωση, μας προβληματίζει το γεγονός ότι η δυνατότητα επέκτασης του εύρους προστασίας που προβλέπεται στο άρθρο 24 απαιτεί την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων από 6 υπουργεία και δεν διατηρείται το καθεστώς του υφιστάμενου νόμου.

Συνοψίζοντας θέλουμε να εκφράσουμε την ελπίδα μας για την επέκταση και υπερψήφιση του σχεδίου νόμου. Θέλουμε όμως και να τονίσουμε πως καμία ουσιαστική προστασία από διακρίσεις δεν μπορεί να υπάρξει για τα τρανς άτομα μέχρι η Ελληνική Βουλή να ψηφίσει μία γρήγορη, διαφανή και προσβάσιμη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Αυτό αποτελεί και την σημαντικότερη διεκδίκηση της κοινότητάς μας.

Σας ευχαριστούμε πολύ.