ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Παρασκευόπουλο
ΥΠΟΨΙΝ: Του Γενικού Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,κ. Παπαϊωάννου

Με την παρούσα επιστολή η Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας επιθυμεί να εκφράσει την ανησυχία της αναφορικά με το πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο για τη Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου. Δεκαοκτώ μήνες από την έκδοση του ΦΕΚ (ΦΕΚ τ.Β’ 696/ 24.4.2015) για τη σύσταση της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου εξακολουθούμε να μην έχουμε δει τα πορίσματά της.

Η καθυστέρηση αυτή συνοδεύεται και από μια σειρά από αναληθείς διαβεβαιώσεις σχετικά με το χρόνο παράδοσης των πορισμάτων. Έτσι, ενώ η αρχική ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών της επιτροπής είχε οριστεί η 15η Ιουνίου 2015 (Απόφαση 20692/7.4.2015, ΦΕΚ τ.Β’ 696/ 24.4.2015) και στη συνέχεια υπήρξαν παρατάσεις μέχρι την 30η Ιουνίου 2016 (Απόφαση 94388/18.12.2015, ΦΕΚ τ. Β’ 2829/21.12.2015 και Απόφαση 24669/13.4.2016, ΦΕΚ τ. Β’ 1166/22.4.2016), έκτοτε δεν έχει τεθεί καμία νέα προθεσμία, η οποία να έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια. Παράλληλα, σειρά κυβερνητικών ανακοινώσεων από τον Ιούνιο του 2016 υπόσχονται Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου τους “επόμενους μήνες” (βλ. ΔΤ Υπουργείου Δικαιοσύνης στις 6 Ιουνίου) και θέτουν το συγκεκριμένο ζήτημα μέσα στις άμεσες προτεραιότητες της κυβέρνησης (έκθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο πλαίσιο του UPR).

H πολύμηνη αναμονή έχει, επομένως, εντείνει την ανησυχία μας σχετικά με την προοπτική ολοκλήρωσης της διαδικασίας για τη Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου. Για την οργάνωσή μας η Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου δεν είναι απλά ακόμα μια διεκδίκηση του σωματείου μας που θέλουμε να ικανοποιήσουμε. Η έλλειψη της συμβάλει στη διατήρηση μιας δύσκολης και επικίνδυνης καθημερινότητας για μέλη του σωματείου μας και για μέλη της κοινότητάς μας εν γένει. Μόνο το 2015 το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας κατέγραψε 35 περιστατικά βίας εις βάρος τρανς ατόμων, ενώ στην έκθεσή του πρότεινε τη θεσμοθέτηση της Νομικής Αναγνώρισης της Ταυτότητας Φύλου ως μέτρο αντιμετώπισης της βίας κατά των τρανς ατόμων.

Την αγωνία αυτή εντείνει και η παντελής έλλειψη ενημέρωσης για τις ρυθμίσεις του υπό διαμόρφωση νομοσχεδίου. Γνωρίζουμε ότι υπήρξε επίσκεψη εκπροσώπων του Υπουργείου στη Μάλτα, αλλά δεν έχει υπάρξει καμία διαβεβαίωση για το αν το εθνικό νομικό πλαίσιο θα στηριχθεί στο προοδευτικό πλαίσιο αυτής της χώρας. Η οργάνωσή μας δεν προσεκλήθη να συμμετάσχει με εκπρόσωπό της στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή, ενώ σειρά ερωτήσεων σχετικά με τις τελικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου παραμένουν αναπάντητες, αφήνοντάς μας έτσι σε πλήρη άγνοια σχετικά με τις εξελίξεις των εργασιών της επιτροπής και τις προσδοκίες θα έπρεπε να έχουμε για το τελικό κείμενο.

Αναγνωρίζουμε ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι η μόνη έως σήμερα που έχει αναλάβει πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκότερου νομικού πλαισίου για τη Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου. Παρ’ όλα αυτά, θεωρούμε ότι η συνολική διάρκεια των εργασιών της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής δεν είναι εύλογη και σίγουρα όχι ανάλογη της διάρκειας άλλων νομοπαρασκευαστικών επιτροπών και των αρχικών διαβεβαιώσεων για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της.

Η καθυστέρηση αυτή μας φαίνεται αδικαιολόγητη και για έναν ακόμα λόγο. Το νομοσχέδιο αυτό θα εισάγει μια πρωτοποριακή ρύθμιση για το εθνικό δίκαιο, αλλά έχουν υπάρξει ήδη πανευρωπαϊκά αντίστοιχες ρυθμίσεις που έχουν δείξει το δρόμο για ένα σύγχρονο νομικό πλαίσιο για τη Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου. Παράλληλα, η οργάνωσή μας έχει υποβάλει επανειλημμένα τις προτάσεις της στο Υπουργείο, όπως και άλλες ελληνικές οργανώσεις που ασχολούνται με τρανς ζητήματα. Επομένως, θεωρούμε ότι υπάρχει το απαραίτητο υλικό για μια γρήγορη ολοκλήρωση των διαδικασιών της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής και φοβούμαστε ότι αυτή η καθυστέρηση αποτελεί ένδειξη για την διαμόρφωση ενός πιο συντηρητικού νομικού πλαισίου στη χώρα μας.

Κλείνοντας, θα θέλαμε για μια ακόμα φορά να τονίσουμε ότι ένα ευνοϊκό πλαίσιο για τη Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου είναι μόνο αυτό που προβλέπει μια διαδικασία γρήγορη, διαφανή και προσβάσιμη για την αλλαγή των εγγράφων των τρανς ατόμων. Μεγάλη σημασία για εμάς, ως οργάνωση νέων, είναι η διαδικασία αυτή να έχει όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος και να είναι διαθέσιμη για όσο το δυνατόν μικρότερες ηλικίες.

Με την επιστολή αυτή σας καλούμε, λοιπόν, κ. Υπουργέ να φροντίσετε για την άμεση ολοκλήρωση των εργασιών της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής και να διαβεβαιώσετε ότι το τελικό νομοσχέδιο θα είναι τέτοιο που θα συμβάλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα τρανς άτομα στη χώρα μας, μέσω τη εισαγωγής κατάλληλων ρυθμίσεων.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος

Φίλιππος Παγάνης

Απάντηση Γενικού Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Κ. Παπαϊωάννου:

Αγαπητέ κύριε Παγάνη,

Σας ευχαριστούμε για την από 17.10.2016 επιστολή σας. Παρόλα αυτά μας προκαλεί δυσάρεστη έκπληξη η αναφορά σας σε “αναληθείς διαβεβαιώσεις σχετικά με το χρόνο των πορισμάτων της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής” για την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, ιδίως δεδομένης της μεταξύ μας συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση, η Νομοπαρασκευαστική επιτροπή συνεχίζει κανονικά το έργο της για την εκπόνηση του σχετικού Σχεδίου Νόμου και όταν αυτό ολοκληρωθεί, θα ενημερωθείτε σχετικά μέσω της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης. Υπενθυμίζουμε επίσης πως τα μέλη των Νομοπαρασκευαστικών επιτροπών δεν αμείβονται.

Με εκτίμηση,
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου