Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας» ανακοινώνει την υλοποίηση του Έργου «Πες το σ’ εμάς». Το Έργο επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της βίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή έκφρασης φύλου.

Αφορά την καταγραφή περιστατικών ομοφοβικής και τρανσφοβικής βίας και διακρίσεων κατά LGBTQ[1] ανθρώπων, καθώς και την ψυχολογική και νομική υποστήριξη αυτών, κατόπιν αιτήματός τους. Οι υπηρεσίες του Έργου παρέχονται ανώνυμα και free, σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, εντός της Περιφέρειας Αττικής από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου, μπορούν να καταγραφούν περιστατικά ομοφοβικής/τρανσφοβικής βίας και διακρίσεων, που αναφέρονται και από μάρτυρες των περιστατικών αυτών. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν μέσω της φόρμας επικοινωνίας που διατίθεται στην ιστοσελίδα του Έργου (www.pestosemas.com).

Το Έργο αποσκοπεί στην εκπαίδευση των στελεχών και εθελοντών των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών για την κατάλληλη υποστήριξη των θυμάτων βίας ή διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή έκφρασης φύλου. Ακόμα, στοχεύει στην ανάδειξη του προβλήματος και της έλλειψης πρωτοβουλιών από την Πολιτεία μέσω της οργανωμένης, συστηματικής καταγραφής περιστατικών ομοφοβικής/τρανσφοβικής βίας και διακρίσεων, με βάση το πρότυπο του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας του οποίου η Colour Youth είναι μέλος. Επίσης, αποσκοπεί και στην ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας και ιδίως της νεολαίας στα ιδιαίτερα ζητήματα που αφορούν τη βία και τις διακρίσεις εις βάρος LGBTQ ανθρώπων.

Το Έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ[2] για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη.[3] Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι, η Colour Youth, διεξάγει το Έργο – σε εθελοντική βάση – από τον Απρίλιο του 2014, έχοντας ήδη συγκεντρώσει αρκετές καταγραφές. Η χρηματοδότηση μέσω του προαναφερθέντος προγράμματος, αναβαθμίζει σημαντικά την ποιότητα, την εμβέλεια και την απήχηση που αναμένεται να έχει το Έργο.

[1] Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, Queer

[2] Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) ενώνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία στην Ενιαία Αγορά. Ο Ευρωπαϊκός Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του ΕΟΧ ιδρύθηκε το 1994, με σκοπό τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην Ευρώπη και την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων μεταξύ των κρατών δικαιούχων και των κρατών δωρητών. Για την περίοδο 2009 – 2014, ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ διαθέτει κονδύλια συνολικού ύψους €1,79δις, με τη Νορβηγία να συνεισφέρει το 97% του συνολικού ποσού. Οι δωρεές αφορούν ΜΚΟ, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στις 12 πιο πρόσφατες χώρες-μέλη της Ε.Ε., στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Η συνεργασία με τους φορείς των χωρών του ΕΟΧ είναι ευρύτατη και οι συναφείς δραστηριότητες έχουν ορίζοντα υλοποίησης το 2016. Βασικοί τομείς υποστήριξης είναι το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, η έρευνα και οι υποτροφίες, η κοινωνία των πολιτών, η υγεία, η ισότητα των φύλων, η δικαιοσύνη και η πολιτιστική κληρονομιά. Δείτε περισσότερα στο https://eeagrants.org/

[3] Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς κοινωφελείς οργανισμούς στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1973 από τον Πρόδρομο Μποδοσάκη – Αθανασιάδη, ο οποίος αποφάσισε να διαθέσει την περιουσία του για την ενίσχυση και προώθηση της εκπαίδευσης, , της υγείας, και της προστασίας του περιβάλλοντος. Επιπλέον, το Ίδρυμα υποστηρίζει ΜΚΟ που εργάζονται με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει βαθιά γνώση του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού τομέα στην Ελλάδα και από τη στιγμή της ίδρυσής του μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί περισσότερα από €400 εκατομμύρια, που έχουν δαπανηθεί δίνοντας έμφαση στη μείωση της ανισότητας των ευκαιριών, στην εκπαίδευση των νέων, στη βελτίωση ιατρικών και ερευνητικών υποδομών και στην προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος. Δείτε περισσότερα στο www.bodossaki.gr